Blahobyt je pravý stav mého Bytí.
Nekonečná hojnost všeho teď volně a radostně proudí do mého života.

Oplývám bohatstvím vědomí i projevu.

Mám teď víc než dost peněz na svůj osobní užitek.
Každým dnem jsem finančně úspěšnější.

Jsem bohatá, šťastná a svobodná.

 

 

Zdroj: S. Roman