Motto: Jedno-duchost je boží záměr a cesta k osvobození. A také krása..

Duchovní Podstatu tohoto Světa
se pomalu, ale jistě daří vědecky prokazovat.
Že kvantové pole každého jednoho z nás
je kapkou v oceánu toho většího..
Síla Ducha se v něm projevuje neustále,
bez přestání,
to jen lidské vědomí prozatím
prospává většinu z těchto oka-mžiků.
Lékařská věda to dokonce spočítala,
že pouze 0,1% toho, co se nám děje, máme vědomé,
zbytek, 99,9% je překryto nevědomostí,
které říkají pod-vědomí.
Avšak i toto Podvědomí je součástí onoho kvantového pole,
jež bezodkladně vytváří to, co se děje a existuje.

A tak je zřejmé, co určuje stupeň vědomí,
od kterého závisí míra osobní svobody a postoj Tvůrce, tedy  „Já jsem ta nejvyšší moc, tvořící božství“.
Je to Pozornost, která se účastní aktivně tvorby,
a to za všech okolnosti,
včetně spánku, polospánku a lhostejného postoje.
Je zásadní, pro pozici Tvůrce, pochopit Tu Moc,
kterou Pozornost nese, nenápadně,
a kterou nekompromisně manifestuje jako realitu toho, co je.
I toto už zdejší vědci potvrdili při svých experimentech,
jak výsledek pokusu ovlivňuje Pozorovatel.
Ale Pozorovatel pouze zprostředkovává, umožňuje,
on je pouhým nástrojem.
To vše, co se děje, dělá ona,
Pozornost, tedy zaměřená energie:

Čemu věnuješ Pozornost,
to trvá, to tvoříš, toho jsi součástí,
to existuje, to graduje, to se rozvíjí, to živíš, stále a nepřetržitě.
To, co ignoruješ, čemu nevěnuješ ni špetku vědomí to umírá,
mizí, rozplývá se, je ničím, to končí, mnohdy téměř okamžitě.

Tak jednoduché to je, tak silné.

Na síti www se dá shlédnout tato zákonitost
jako Pokus se třemi květinami.
Tento pokus mimo jiné dokazuje moc a sílu slov, a to i bez jejich vyslovení.
Slovo totiž již existuje, dokonáno jest,
a jeho funkčnost je zaručena jeho aplikací, použitím,
a tak i bez vyslovování nahlas působí, v dané formě,
díky  kolektivnímu, kvantovému poli vědomí.

Díky Bohu, o 99,9% je postaráno
univerzálními vesmírnými zákony.

Ale zpátky k Člověku, který použil 3 slov,
které dal na květináče 3 květin
a kamerou pozoroval, co se bude dít.
Ta slova jsou:
nenávist (hate), lhostejnost (ignorance), láska (love).
Pochopitelně, že nejvíc dobře se měla kytka s láskou na sobě,
ta krásně vzkvétala a bujně košatěla, hojnost na první pohled.
Květina, co trpěla nenávistí
kupodivu také jakžtakž  prosperovala,
ale její vzhled byl nehezký, podivný, neučesaný, chaotické výrůstky všude, ale stále bytí, směřovalo však k zániku, dříve nebo později, evidentně.
To květina s nápisem IGNORANCE chřadla velice rychle,
usychala, mizela doslova před očima a za několik dní bylo po všem..

Ten pokus stojí za to si ověřit, na vlastní oči.

Nezapomeňme však na Člověka,
na toho Pozorovatele,
který toto vše stvořil svým pozorováním a záměrem
a snad se i správně poučil,
tedy nabyl vědomí,
co předtím neměl, že produchovněl.
Protože je to on,
kdo dochází k Rozhodnutí.

Pro dobro své i všech ostatních.

R.