Motto: Vlna, která se převalila se nevrátí. Ani čas, který utekl, už nevrátíme nikdy zpět.
 /Publius Ovidius Nasó/

 O v i d i o v i  
  IN MEMORIAM

Lidský úděl
zdá se
nespravedlivý.
Ale to jen proto  (ho!)
když  ššššššššš
ohlíží
se zpátky.

A to se nedělá…

Kdyby.. pořád
kupředu utíkali –
došli by zpět k Ráji,
Columbové
Malověrní…

Jen k Bohu –
není cesty „zpátky“

… a kdyby tloukli
a tloukli,

třeba by se
Brána otevřela.

Tak se to dělá,
Ježíš pravil…

Ps. Třeba je ještě
Čas
ten zvláštní Prostor
jen lidmi vnímaný

„Tak ve tři.
Jako včera.

Co jsem to chtěla?
Jen říct Ti, znova,

že Tě miluji.“

R.