„ZRCADLO ŽIVOTA“

Výklad zahrnuje komplexní vhled do obecné roviny života člověka, v bodě, ve kterém se právě teď nachází, s výhledem pro příští vývoj, navrženými aktivitami, tak jak se odkryjí v jednotlivých kvadrantech, zastřešenými středem, tedy srdcem.

Rozbor se dotýká čtyř hlavních kvadrantů, zastoupených podvojnými významy:
– Tělo a hmotný svět
– Mysl a práce
– Emoce a vztahy
– Duch a Velký Duch
a je doplněný ve středu zasazeným Srdcem, vykládá se tedy 5 karet celkem

K výkladu jsou použity jediné dostupné karty tohoto druhu toltéckého orákula, autorem kterých je Viktor Sanchez. Je použita vždy celá sada 20+13=33 karet, z toho 20 karet archetypálních a situačních, tonalpohualli a 13 karet vládců; z první sady se vybírají popsaným postupem 4 karty do jednotlivých kvadrantů a jedna karta vládců jako karta srdce se umísťuje do středu vykládacího kříže Ketsakoatla. Jen pro zajímavost, v souvislosti s numerologií – číslovka „33“ je mistrovské číslo dosud na Zemi nejvyšších kvalit, znamená Soucit Mistra, nejvyšší úroveň soucitu, kterého je lidstvo schopno prozatím dosáhnout, je to také počet aktivních procent naší DNA.

Výklad provádím dle postupu uvedeného autorem orákula, využívám také kyvadla; dále ho zpracovávám intuitivně-meditačním způsobem. Výklad dodávám na objednávku zaslanou na email renata@exmity.cz, písemnou formou; doba zpracování je v současnosti 2-3 dny od obdržení platby. Uveďte prosím, v čem spočívá důvod Vašeho dotazu, na co se ptáte, co je motivací, která Vás dovedla k orákulu.

Cena výkladu Zrcadla Života je 700,- Kč, platba předem na úč. KB
78-5590330247/0100, do zprávy pro příjemce uvádějte své jméno a příjmení

Tento výklad vám může být užitečný pokud:

Toltécká kultura nám zanechala v podobě orákula nadčasový nástroj sebepoznání a pro mě bude potěšením jít kus Vaší cesty s Vámi, těším se na toto setkání.

Renata

14.11.2017