Toltécké orákulum je nástrojem osobního a duchovního růstu, je výraznou posilou zanechanou toltéckou kulturou pro dnešní svět, nástrojem pro vhled a nalezení řešení různých aspektů života moderního člověka.

Źivot je a vždy bude mystérium, tajemství uprostřed něhož se nacházíme, činíme rozhodnutí a přijímáme důsledky. Budoucnost není nikdy pevně daná, ale vytváří se teď a tady, na základě právě existujícího přítomného okamžiku. Orákulum je způsob konzultování božstva za účelem nalezení odpovědí na určitou otázku, či jako širší vhled do současného bodu života z pohledu čtyř aspektů/ kvadrantů  (tělo a hmotný svět, mysl a práce, emoce a vztahy, ducha a Velkého Ducha, a to skrze střed, to jest srdce). Je to cesta k rozvoji duše, odhaluje neznámé stránky našeho já. Jde přitom o mnohem hlubší a bohatší výklad než podávají běžné výkladové systémy. Jde spíše o aktivní, dynamický princip, vybízející k činnostem a změnám, pracující jak se světlými stránkami, tak se stíny, které odvážně integruje do procesu života a učí nás této moudrosti.

Konzultování orákula proto vede ke komplexnosti a celistvosti, přinášející harmonii a klid, jistotu a sebe uvědomování si, své duše, sebe sama a to cestou, kterou pro nás zanechali Toltéci, tj. cestou moudrosti, duchovního rozvoje a morální ctnosti. Pokud by měl někdo zájem o zpracování výkladu, napište mi na email.

Přestože „Každý z nás je Tolték“, jak říká autor karetní sady a výkladové knihy, Viktor Sanchez, a tato cesta nás vede k uctívání moudrosti naší duše, není to cesta pro každého. Je to pro odvážného duchovního bojovníka, který je ochotný nasadit svoji vůli proti svým stínům a slabostem.  Kéž by se pro takovou cestu rozhodlo více pozemšťanů, kteří by pochopili, že potřebují spojit své kořeny s vesmírem – přírodou, kouzlem a tajemstvím tohoto světa, a to jak pro své nejvyšší dobro, tak pro dobro všech i Matky Země.

 

Zdroj a inspirace: Toltécké orákulum, Viktor Sanchez

 

23.8.2017