Ráda bych se s vámi podělila o moji zkušenost s mantrou „Óm mani päme hung“. Tato mantra je známá po celém světě. Dávné kultury přišly na to, že se jedná o velmi silný vibrační, zvukový očistný nástroj a tak ji postupně převzalo mnoho dalších národů ve svých jazykových modifikacích.

Vibrace tónů této mantry při zpívání nebo jejím hlasitém odříkávání prochází skrze fyzické tělo i  jeho jemnohmotné obaly. Východní nauky říkají, že těchto jemnohmotných obalů fyzického těla je 108 a tak i proto je doporučováno zazpívat tuto mantru minimálně 108x za den. Teprve poté je mantra ukotvena v těle a plně působí.

K pohodlnému odpočítávání „stoosmi“ se používá tzv. džapa mála, korálky se 108 +1 kuličkou, vyrobené většinou ze semen Tulasí, indické Bazalky zasvěcené Višnuovi nebo ze semen posvátného indického keře rudrákša zasvěcené Pánu Šivovi . Vycházeje od samostatné, tzv. Guruovi perly, počítáme palcem a prostředníčkem kuličku po kuličce při každém opakování mantry, dokud se nedostaneme znovu k perle na druhé straně. Chvíli ji podržíme palcem a prostředníčkem a pak můžeme ve cvičení pokračovat, ale zase zpátky, poněvadž Guruova perla by se neměla překročit. Má v sobě totiž uloženou spirituální sílu, která časem víc a víc posiluje cvičícího. K počítání užíváme výhradně prostředníčku a palce pravé ruky – ukazováček je zakázán, jelikož symbolizuje ego.

O mantře Óm mani päme hung /čteme óm many peme hún/ se všeobecně říká, že zbavuje člověka negativních emocí. Každá ze slabik přímo působí na jisté emoční hladiny a očišťuje je. Slavika „óm“ např. zbavuje pýchy a egoismu, „ma“ neutralizuje závist a žárlivost, „ni“ zase připoutanost, „pä“ odstraňuje nevědomost „me“ chamtivost a žádostivost, „hung“ léčí agresi a hněv. Tímto procesem v nás naopak povstávají nové kvality bytí, jako je soucit, moudrost a vyrovnanost.

Jistě není náhodou, že tuto mantru odvážní mniši po staletí tesali do skal, že vlaje na malých barevných fáborcích nejen na himalájských planinách a pohořích. Mnozí lidé dnešního západního světa ji nosí vytetovanou někde na těle a já jsem ji nedávno obdržela jako nálepku na balíčku od jednoho českého prodejce vykuřovadel.

Pro zpívání této mantry není potřeba žádného obřadného rituálu či dokonce zasvěcení Mistra. Přesto je její účinek velký a brzy i citelný v rámci osobností proměny. Staré texty navíc uvádí, že jde o výrazný prostředek pozitivní karmy, tedy sbírání záslužných skutků a že hodnota užívání těchto posvátných zvuků je nevyčíslitelná: „Je možné jednu po druhé spočítat kapky vody v ohromném oceánu, ale zásluhy za jediné vyslovení šesti slabik jsou bez konce.“

Každodenní užívání jakékoliv mantry po čase uvolňuje její posvátnou transformační sílu a způsobuje rozšíření vědomí, a to novými zápisy, rýhami do mozkové kůry. Abyste pocítili její léčivý účinek, zpívejte mantru každý den, ideálně ve stejném čase, nejlépe při východu či západu slunce, po dobu 40 dnů. Tím, že je mantra Óm mani päme hung zpívána tak říkajíc celoplanetárně, její osobní užívání je přirozeně posíleno touto kolektivní rezonancí.

Dá se říct, že na tomto světě nenajdete mnoho takto univerzálně očistně působících prostředků. Tento je navíc zcela zdarma, osvědčený a vždy k dispozici. „Ó, klenote v lotosu, tak jest..“

S díky a láskou, Renata


Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dál kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, bude-li  tato poznámka, včetně funkčních odkazů na stránky http://www.exmity.cz/ Pokud vám  informace zde sdílené přináší užitek, můžete podpořit provozování tohoto webu svým darem, s vděčností děkujeme. KB: 78-5590330247/0100.

29.1.2018