„Obdobím klacků“ nazývám čas, ve kterém jsou okolním světem ve zvýšené míře, četnosti a intenzitě házeny pomyslné „klacky pod nohy“.

Vesmír má pro tyto účely stvořené nástroje zvané kvadratury. Ty, které mám já na mysli, se týkají velkých světelných těles a trvají dlouho, i třeba několik měsíců, například od srpna do října.

Například mými osobními spojenci v této hře jsou Uran s Jupiterem, jež mám já ve svém nativním horoskopu spojené těsnou konjunkcí. Když se tito dva velikáni čas od času setkají v kvadratuře s dalším velikánem a moudrým učitelem Saturnem, nastává pro mě zvláštní období, které by se dalo směle nazvat „spiknutím na nebi“.

Jelikož  jsem taková setkání absolvovala ve svém životě už několikrát, podělím se s vámi o některá svá poznání. Třeba se to bude někomu hodit 😉

1. Období klacků je docela legrace, ale to se zjistí většinou až ve chvíli, kdy už je po všem. Před tím, či v rámci právě zažívané „klackovité“ situace, jde většinou o pozici frustrovaného, beznadějně ztraceného cizince, který se najednou ocitnul v naprosto nespolupracujícím, nechápavém a naschvály oplývajícím světě.

2. Období klacků přichází ale zhůry. Je to období utužování charakteru, po dosažení jisté vyšší  úrovně. Dá se říct, jak jsem mohla zaznamenat, že tomuto strastnému času předchází úsek podivného „ticha před bouří“, kdy je vše „už tak pěkné, dokonalé a hotové, prostě skvělé“, že to je až divné – a moudré Já ví, že brzy něco přijde 🙂

3. Dále vím, že frekvence, která je cítit v pozadí, když zrovna procházím takovým obdobím ve svém životě, je vysoce elektrizující a magnetická. To značí velmi rychlou manifestaci myšlenek a jakéhokoliv emočního levelu, včetně urychlených reakcí z okolí, na to, jak se zrovna „mám“ – a toto nastavení působí 24 hodin denně.

4. „Mám se ráda nebo nemám?“ To je ústřední otázka, se kterou jsem konfrontována ve zvýsené míře a mezi větami, které se z podvědomí vynořují, může zřetelně zaznít:
„Proč jsem (si) to udělala?“
„Proč jsem to (zas) neudělala?“
„Proč jsem (k sobě) tak lhostejná?“
„Cožpak jsem opravdu, opravdu musela udělat zrovna toto a takhle?“
„Tak.. a teď to mám..“
„Příště už to/hle neudělám!“
„Nestálo (mi) to za to“.
A tak dál..

5. Také již  bylo vysledováno, že nejhorší  jsou první dny, ten začátek, když do tohoto období teprve vstupuji. Ono je  poznat ihned, protože jaksi náhle, zničehonic,  „začnou padat ty klacky pod nohy“. A jeden za druhým, každý den. Banální, všední situace jsou nyní opepřeny a přibarveny dávkou chilli  a to tak, že „zdrcující jsou veskrze všechny situace“. Pak, po nějaké době je tato Změna, rozpoznána jako „něco většího“ a identifikována třeba nahlédnutím do současného postavení planet. A pak potvrzena jako to, co prostě budu muset zas nějak přežít a vydržet a pokud možno ráda a pokorně.

6. Období klacků je totiž Darem z Nebes. Ano, tak to je. Je to zrychlená VIP výuka těch, kteří si sedají v první řadě. Ale i těch, co si právě udělali pohodlíčko někde v koutě – „a co pro mě asi tak ještě teď máte“ – a ono je toho najednou přehršel. Taky se to může týkat těch, co právě potřebují připomenout „co tu děláte“. Těch dobrých duší, dobrovolníků, kterých by byla škoda, nechat je ztrouchnivět do chaosu upadajícím světem..

7. Období klacků je každopádně Velká Výzva. Není síla, co by mohla nějak zlehčit tíhu, syrovost a význam tohoto osobního transmutačního přenastavování. Vše je v rukou božích. Obzvlášť v tomto čase je toto poznání zřejmé. A právě to je také ona „cesta kupředu“. Pak ucítíš ten pomalu se rozjíždějící vlak, zcela novým směrem..

8. Cítit Boha v tomto čase, doslova na každém kroku, na dosah ruky, je onou Zkušeností. Lze vnímat tu všudypřítomnost, lásku a mateřskou péči Boha Otce/Matky. Shovívavost a velkou trpělivost s námi a našimi „chybami“. Prostor, který se pro nás otevírá, abychom vyrostli.. a stále milovali. Jako „On a Ona“.

9. Už jsem jednou kdesi na jiném místě mých poznámek zmínila, že „devítka“ je pro mě Žena. A tak teď uvedu střípky z mého ženského vnímání toho, co jsem v předchozích osmi bodech popsala jako „období klacků“. Pokaždé, když narazím na jeden z nich, vidím tu novou, otevřenou možnost, vybrat si cestu, volbu a reakci „jako žena“: to jest citlivou, jemnou, zdrženlivou, trpělivou, chápavou, soucítící, přátelskou, bezelstnou, čistou, přímou a pokojnou. Protože ano – vše je v rukou božích a číst jeho, Boha, zprávy, a rozumět jim nám pomáhá být ještě více „ženami“. Jde o přímou podporu božského ženství, vnějšího, ale i toho vnitřního, protože tímto uzdravujícím procesem procházejí i muži. Proto dnes již neodporuji, zjistím-li, příchod dalšího takového období. Naopak. Díky zvýšenému přílivu božské, koncentrované energie lze tímto obdobím procházet s úžasem nad Láskou, na které tento svět, vesmír, Stvoření „stojí“. A být toho vědomě aktivní součástí. Což je, řekla bych, vyšším záměrem tohoto životního úseku, který by se také dal nazvat probouzením.

10. Tento čas také doslova zaplavují synchronicity. Jediné, co se žádá je být bdělý, aktivní, otevřený a čestný, intuice už dál vše zařídí, opraví, uhladí. Důvěra v tento boží vesmírný proces je zásadní a ulehčující, stejně jako uvědomění, že i toto období jednou skončí.

11. My, díky tomu, dosahujeme mistrovství. Jen tak, bez aplausů a většinou bez-vědomí okolí. V tichu jádra svého ryzího Já-ství. Vnímám  jasněji ten pevný bod, kterým jedině jsem a jež je jinak „neviditelný“. Právě v tomto čase zazáří … a vzplane jasnou pochodní. Nitro se rozzáří novým Světlem a „vyjdou první Hvězdy“. To jsme my, teď a tady, na Zemi.

S láskou
pro všechny

Renata

skrze ty dny a noci
v samotě
a s roztaženými křídly.

Děkuji.


A synchronicity dodávají, že dnes je 11. srpna, den slunečního zatmění a také novoluní.

„Sluneční zatmění mají tendenci vytvářet nové počátky a nové příležitosti. Obvykle jsou vzrušující, velmi pozitivní a zpravidla přinášejí nečekané zprávy. Jejich úkolem je zapálit v nás paprsek Pravdy. Ukázat na tu část života, kde je nám prozatím pravda skrytá. Tím pro nás přichází k poznání překvapivým způsobem. Toto dnešní Lví sluneční zatmění je  zaměřeno na vše, co posiluje naši jedinečnou identitu a jádro ryzí osobnosti.“

Zdroj citace www.pavlinaholancova.cz)

11.8.2018