Toltécké orákulum je nástrojem osobního a duchovního růstu, je výraznou posilou zanechanou toltéckou kulturou pro dnešní svět, nástrojem pro vhled a nalezení řešení různých aspektů života moderního člověka.

Źivot je a vždy bude mystérium, tajemství uprostřed něhož se nacházíme, činíme rozhodnutí a přijímáme důsledky. Budoucnost není nikdy pevně daná, ale vytváří se teď a tady, na základě právě existujícího přítomného okamžiku.

Orákulum je způsob konzultování božstva za účelem nalezení odpovědí na určitou otázku, či jako širší vhled do současného bodu životu z pohledu čtyř aspektů (tělo a hmotný svět, mysl a práce, emoce a vztahy, ducha a Velkého Ducha, a to skrze střed, to jest srdce). Je to cesta k rozvoji duše, odhaluje neznámé stránky já. Jde přitom o mnohem hlubší a bohatší výklad než podávají běžné výkladové systémy. Jde o aktivní, dynamický princip, vybízející k činnostem a změnám, pracující jak se světlými stránkami, tak se stíny, které odvážně integruje do procesu života a učí nás této moudrosti.

Konzultování orákula proto vede ke komplexnosti a celistvosti, přinášející harmonii a klid, jistotu a sebe uvědomování si, své duše, sebe sama a to cestou, kterou pro nás zanechali Toltéci, tj. cestou moudrosti,  duchovního rozvoje a morální ctnosti.

Každý z nás je Tolték„, jak říká autor karetní sady a výkladové knihy, Viktor Sanchez a tato cesta nás vede k uctívání moudrosti naší duše, jež potřebuje spojit své kořeny s vesmírem – přírodou, kouzlem a tajemstvím světa.

Důležité pojmy pro pochopení toltécké cesty moudrosti

Toltécká božstva

jsou symboly, které odrážejí, jak funguje vesmír, rádci, kteří ukazují cestu k žití v harmonii s posvátným uspořádáním světa, tedy s přírodou.

Toltécká dualita

jde o povýšené chápání spojení a souhry protikladů, doplňující přitom jeden druhého, za účelem dosažení vyššího stavu, neobsahuje tedy prvky boje, soupeření, negativního projevu a napětí mezi sebou, jako běžné pojetí duality. Této formě Toltéci říkají tzv. trinitářská dualita.

Tonal a nagual

jsou nejširší pojmy označující protikladné aspekty duality, a to jak ve vnějším, tak ve vnitřním světě.

Tonal = první pozornost, den, racio, to co je zjevné, to co je vnímatelné smysly.

Nagual = druhá pozornost, noc, podvědomí, to skryté, tajemné a neviditelné.

Nagual má přitom mnohem větší rozsah a dosah působení na náš život než tonal.

Rovnováha je potom výsledkem žití obou aspektů zároveň, jak tonalu, tak nagualu na co nejvědomější úrovni, kdy víme, že duch i hmota jsou posvátné a jsou obě hodné uctívání a kultivace, přičemž orákulum ukazuje cenu vědomí pocházející přímo z Ducha skrze srdce.

Podeiros

jsou síly, přírodní božstva, která ovládají svět a toltécká moudrost s nimi úzce spolupracuje jako s posvátnými aspekty stvoření. Jde o Oheň, Slunce, Zemi, Vodu a Vítr.

V rámci obřadů je možné podeiros přímo oslovit a konzultovat s nimi, tzv. šamanským způsobem, tedy nahlas, jako s živoucími bytostmi a čekat a dostat odpovědi intuitivní cestou, přímým vhledem, čirým vnuknutím. Takto jednou navázaný vztah je nutné stále udržovat, je to posvátná smlouva, která má sílu měnit mnohé. Tento vztah je též o pochopení tzv. nabídnutí darů podeiros a jasné vědomí si toho, co je v tomto směru nutné udělat.

            Dar

je hmotný důkaz projevující výsledek spojení a propojení mezi světy, tonalu a nagualu, obyčejného s tajemným, měl by proto být vždy osobní, nejlépe vyrobený vlastní rukou a měl by přestavovat něco, co je v souladu s naším poznáním, takový dar se pak stává onou podepsanou smlouvou s podeiros

Zrcadlo života

je základní a přitom nejnáročnější věštbou toltéckého orákula, jelikož poskytuje celkový vhled a obecný obraz toho, kde právě jste a kam jdete ve všech oblastech života.  Jde o výklad celkem 5 karet, z toho 4 v rámci podvojných kvadrantů života zahrnující tělo a hmotný svět, mysl a práci, emoce a vztahy, ducha a Velkého Ducha. Pátá karta je vykládaná na střed vykládacího kříže Ketsakoatl, a ukazuje stav srdce a to jak je srdce ovlivněno působením vlivu z jednotlivých kvadrantů. Korunuje celý kvadrantový výklad.

Toltécké orákulum pracuje s 33 kartami, 20 kartami tonalpohuali a 13 kartami vládců, vykládaných na kříž Ketsalkoatla.  Výklad trvá přibližně 2 hodiny, pracuje se s posvátným prostorem toltéckého orákula ve spojení s Velkým Duchem a je přímým nahlédnutím  hluboko do duše člověka. Není to žádná zábavná hra s kartami, nýbrž zcela autentická cesta  moudrosti duše, vědomá cesta k vlastnímu sebezdokonalení.

Více o osobní konzultaci toltéckého orákula ve Výkladech karet.