Milí čtenáři stránek exmity.cz,

z celého Srdce mého Vám přeji, za nás za oba, ať jste šťastní, teď a tady, a to nejen po všechny dny roku 2018.

Rok 2018 bude rokem mistrovským (11), klíčovým a je zřejmé, že nejdůležitější položkou k řešení budou vztahy (1+1=2) . Vztahy, a obzvlášť ty partnerské, budou oblastí kontroly dosaženého mistrovství,  ale ve velké míře též základnou pozvedající celou Zemi. Nemalý podíl na tom budou mít partnerství spřízněných duší, duchovních dvojčat a partnerů duší, kteří se konečně potkají, poznají a kterým životy již plně rozkvetou, pro dobro jejich i všech ostatních.

Duchovní prorok a učitel Echart Tolle říká, že naše vztahy tu nejsou od toho, aby nás učinily šťastnými, nýbrž vědomými. A tak to také myslím, protože jedině probuzené vědomí dokáže dát přednost skutečné lásce před sobeckým očekáváním a z něj pramenícího emocionálního či mentálního násilí. Očekávání se nikdy nenaplní (!) To pravé přichází  vždy samo, bez manipulací „čehokoliv“.

Mistr respektuje všechny „lidi všech stavů i dosažení“. A respekt je to, co přeji, ať vyroste zcela viditelně i vám i ve vašem okolí. Ať úcta a postoj „vážím si sama sebe“ je tím závažíčkem peříčkovým, jež vyrovná lehce cokoliv, co vám přijde do cesty, skrze vztahy.

Když jsem se ptala „nahoře“, co pro nás mají světelné síly jako  inspiraci, „3 věci“, na které se máme v příštím roce zaměřit, ukázaly se mi „3 světelné symboly“, sestavené do trojúhelníku: nahoře LÁSKA, pod ní SOUCIT a NADĚJE. A jako střed se mi zde zjevil symbol čtvrtý, rotující, doplňujíci vše o PŮSOBENÍ.

Láska „bez podmínek a manipulací“ vévodí všemu a její silou jsou ovlivněny Soucit i Naděje. Naděje vždy bude tím, co za nás udělá první krok i do sebehustší mlhy, co nás vždy podrží za ruku a řekne „neboj se, já vím, že tvá cesta vede dál, možná jinudy, ale já jsem s tebou, podržím tě, tak nevzdávej nic“. Soucit naději živí. To on je zdrojem lásky „přímo ze Zdroje“ a nese všelék , „dobro pro všechny“, co neřeší hříchy žádné ni poklesky, protože ví, jak se věci mají doopravdy. Soucit ví o nevinnosti každého z nás, kdo jsme se na Zemi narodili a jaké jsou pravé důvody našeho bytí i všechny námi neviděné souvislosti.

Přeji vám, nám všem, nekonečný koloběh těchto 3+1 duchovních komodit Světla, ať prozáří všechny Dny, co k nám dneškem přicházejí.

Hodně štěstí, ať se vám daří!

S láskou, Renata a Jiří


Nepodmíněná láska spojuje všechny aspekty stvoření s jádrem, vyžadované pro obecný záměr nebo pro sjednocení. Jako výraz bytí je nepodmíněná láska uznáním všech vyjádření Boha/Bohyně/Všeho Co Je. Nepodmíněná láska je svou podstatou sjednocující a vždy hledá vyladění.

 Soucit hledá Jednotu, léčí, co není celistvé a podporuje, co  celistvé je. Soucit vycítí, co je nevyvážené a dovoluje, aby byla znovu získána nebo zachována celistvost, rovnováha a vyrovnanost. Soucit v celistvosti se nestará o napáchané nepravosti, spíše dbá jen o kolektivní léčení, které jde mimo zhroucení struktury.

Naděje vyžaduje soucit ve svých základech, neboť naděje je vize za hranice toho co je a soucit ji živí. Naděje je ve své podstatě vizionářská, nicméně vzývání naděje také zahrnuje postrčení vize ke tvořivému aspektu. Dokud naději udržujete, je energie směrována v souladu s ní a je usměrňována na souvztažné okolnosti, synchronicity. Nezapomeňte, že naděje je pasivní vibrace a přináší možnost změny, právě skrze vizi, ale sama je bez pohybu a prostoru pro akci.

Působení je svou podstatou vizionářské a obsahuje obsáhlejší obraz definic, aby tvořící bytost mohla pochopit, jak jednotlivá stvoření vzájemně spolupracují a jsou v sobě obsažená. Působení obsahuje a poskytuje význam vize, takže jednota stvoření je udržována jednotou obsaženou ve vizi.

viz Symboly světelného jazyka

1.1.2018