PRO OČISTU NA VŠECH ÚROVNÍCH

PRO KOMUNIKACI MLČENÍM

PRO CESTU ZMĚNY

PRO ROZLIŠENÍ vedení Ega a Vyššího já

PRO MANIFESTACI OPAKU skrze POCITY

PRO STÁLOU OCHRANU

PRO PRACOVNÍKY SVĚTLA

PŘÍTOMNOST = ŽIVOT = jedině Teď

PRO SLADĚNÍ SE S BOŽSTVÍM V SOBĚ

ILUZE a Nová Země

Láska s láskou tvoří

PRO VĚDOMOU CESTU VZESTUPU

Jak jít s proudem, nikoli proti sobě

TVŮRČÍ ZRNO

Léčení duše (nejen) ve znamení Panny

UZEMNĚNÍ II.

Slovanská Duše ~ nové pokolení

Slunce a diamanty

PROBUZENÍ

Na vrcholku Hory

PRO POCHOPENÍ VNITŘNÍ BOLESTI nejen u DVOJPLAMENŮ

PRO POVÝŠENÉ KOUŘENÍ

PRO UZDRAVOVÁNÍ BLÍZKÝCH VZTAHŮ

16. AA Sandalfon: Co přináší zatmění 27.7.