PRO PODPORU JASNOSLYŠENÍ

PRO SPOJENÍ se SVATOU MATKOU

Slovanská Duše ~ Nové pokolení

PRO OČÍŠTĚNÍ OD STRACHU A NEGATIVITY

PRO ROZPUŠTĚNÍ DISHARMONIE V ŽIVOTĚ

PRO VĚČNÝ ŽIVOT

19. AA Ariel: Lví poselství

PRO NAPOJENÍ ESENCIÁLNÍ PODSTATY

PRO VZESTUPUJÍCÍ

PRO ZVĚDOMĚNÍ SVÉ NEJVYŠŠÍ SÍLY

PRO SPOJENÍ NEBE SE ZEMÍ

PRO ŽENY: PROPOJENÍ S VYŠŠÍM VEDENÍM

PRO REALIZACI SVÝCH PŘÁNÍ

PRO LÁSKU

PRO PODPORU ZDRAVÍ

PRO POVZBUZENÍ SEXUÁLNÍ ENERGIE

PRO VOLBU ODDANOSTI

PRO AKTIVACI DIAMANTOVÉHO SVĚTLA

PRO CESTU K CELISTVOSTI

PRO POZEMSKÉ ANDĚLY

PRO ŽENY: PŘIJÍMÁNÍ PODPORY OD MUŽŮ

PRO POCHOPENÍ SVOBODNÉ VOLBY

PRO OSLAVU ŽIVOTA

PRO UZDRAVENÍ VŠECH SITUACÍ