Chci osvobodit své oči. Chci osvobodit svou mysl. Chci osvobodit své tělo. Chci osvobodit svou duši.

Pokud potřebujete pomoc od světelných sil, oni chtějí, abychom se vyjadřovali co nejkonkrétněji, jakou pomoc potřebujeme, nemluvte na ně v abstraktních pojmech.

Osvobozování, nezapomeňme, je povětšinou tichá záležitost, odehrávající se v tichu a vyžadujíce ticho, střízlivou bdělost a plnou pozornost. Ticho je ale nejbazálnější.

Dnes se plně aktivuje 13. Azraelovo poselství pro všechny lidské bytosti právě teď na planetě. Dnes procházíme bránou 4-4-4, k Nulovému bodu planety Země. A ten se stane Novou Realitou všech.

Slovanská Duše ~ Nové pokolení

Světlé věci jsou nejvíc vidět v naprosté tmě.

O čem mluvíme, to si přitahujeme.

V astrálním světě platí: když chceš něco uvidět < podívej se opačným směrem.

PRO POSVÁTNÉ DVOJICE

Změna, obzvlášť ta nevítaná a nežádoucí, znamená nejen nejistotu budoucnosti, ale i možnost postoupit dál, a to směrem, který do této chvíle vůbec neexistoval.

V životě jsem se v nikom tak moc nespletl jako v sobě.

Na co myslíme, za to se modlíme.

Co nám připomínají andělé k dnešní situaci

PRO PODPORU JASNOSLYŠENÍ

PRO SPOJENÍ se SVATOU MATKOU

PRO OČÍŠTĚNÍ OD STRACHU A NEGATIVITY

PRO ROZPUŠTĚNÍ DISHARMONIE V ŽIVOTĚ

PRO VĚČNÝ ŽIVOT

19. AA Ariel: Lví poselství

PRO NAPOJENÍ ESENCIÁLNÍ PODSTATY

PRO VZESTUPUJÍCÍ

PRO ZVĚDOMĚNÍ SVÉ NEJVYŠŠÍ SÍLY

PRO SPOJENÍ NEBE SE ZEMÍ

PRO ŽENY: PROPOJENÍ S VYŠŠÍM VEDENÍM