Práce s mentálními vzorci – jak třeba na to..

Slunovratová madona

Důležité otázky: 1) Co tím tvořím? 2) Jak to souvisí se mnou? 3) Je to moje Cesta?

Já respektuji temnotu a ona respektuje mě

Vize Nového času

Pokud potřebujete pomoc od světelných sil, oni chtějí, abychom se vyjadřovali co nejkonkrétněji, jakou pomoc potřebujeme, nemluvte na ně v abstraktních pojmech.

Osvobozování, nezapomeňme, je povětšinou tichá záležitost, odehrávající se v tichu a vyžadujíce ticho, střízlivou bdělost a plnou pozornost. Ticho je ale nejbazálnější.

Dnes se plně aktivuje 13. Azraelovo poselství pro všechny lidské bytosti právě teď na planetě. Dnes procházíme bránou 4-4-4, k Nulovému bodu planety Země. A ten se stane Novou Realitou všech. Ačkoli prožívat ho bude každý jinak.

Slovanská Duše ~ Nové pokolení

Světlé věci jsou nejvíc vidět v naprosté tmě.

O čem mluvíme, to si přitahujeme.

V astrálním světě platí: když chceš něco uvidět < podívej se opačným směrem.

PRO POSVÁTNÉ DVOJICE

Změna, obzvlášť ta nevítaná a nežádoucí, znamená nejen nejistotu budoucnosti, ale i možnost postoupit dál, a to směrem, který do této chvíle vůbec neexistoval.

V životě jsem se v nikom tak moc nespletl jako v sobě.

Na co myslíme, za to se modlíme.

Co nám připomínají andělé k dnešní situaci

PRO PODPORU JASNOSLYŠENÍ

PRO SPOJENÍ se SVATOU MATKOU

PRO OČÍŠTĚNÍ OD STRACHU A NEGATIVITY

PRO ROZPUŠTĚNÍ DISHARMONIE V ŽIVOTĚ

PRO VĚČNÝ ŽIVOT

19. AA Ariel: Lví poselství

PRO NAPOJENÍ ESENCIÁLNÍ PODSTATY