Prostor a čas
uzrály v nás
jako Vykoupení.
Zdá se to jasné, nyní,
že i prostor a čas
byly jen iluzí,
kterou drželi naše Vědomí,
abychom ztratili
božský smysl své Existence
a nahradili tak Blaho utrpením.

A tím jsme byli,
zásobárnou Utrpení,
zvaným „život na Zemi“..

Probuďme se, naše Blahorodí,
je čas na vydatnou snídani!

A návrat Všeho-Co-Je
tedy Dostatku,
na naše stoly,
do našich všech pokojů,
chrámů Těla i Duše.

Umyjme své nohy i ruce,
a ukliďme ten svinčík
zvaný technologie,

ať sejdeme se všichni Doma,
tam, v naší Rodině,
v Přírodě, od Matky Země,
v té naší Osadě plné Světla,
kde žijí Slované.

Mimo prostor a čas
ta Paměť je v nás.
Povstaňme zas,
my jsme Slované.

Čest a sláva nám!

 

R.

 

7.10.2017