– pomohlo mi získat zpětnou vazbu tak, že nebylo pochyb o tom, co mám udělat

– bylo mým rádcem, který se dívá i tam, kam já jsem neviděla

– jeho sdělení bylo vždy jasné, čisté a komplexní

– uzdravilo a vyzdvihlo sílu mého srdce a jeho dary, aby se moudrost mého vyššího já mohla projevit

– ukázalo mi cestu vnitřní svobody, skrze rovnováhu ducha a hmoty

– skrze svoji otevřenost posílilo odvahu mého srdce, aby ono zahájilo proces sebeléčby

– jeho moudrost a zároveň neutralita posílilo mé sebe -si vědomí

– bylo strážcem mé duši v mezních okamžicích, podrželo mě svým moudrým nadhledem

– povzneslo mě nad protiklady jejich propojením, vrátilo posvátnost mému životu, teď a tady, tak jak jsem

S úctou, Renata Sabi