V nefyzické rovině je tvoření podstatně snadnější než v té fyzické. Jde o to, že nefyzično je polem Jednoty. V té je nosnou konstrukcí, palivem a předem daným výsledkem „láska pro všechny“. Je to status Bytí, který doposud na Zemi byl uměle potlačován, degradován a vysmíván, v horším dokonce trestán „nebytím“..

Vstoupit do tohoto pole však nelze předčasně. Dokud je člověk obtěžkán břemenem svých vlastních tužeb, dokud jeho srdci i hlavě vládce hlas ega, je dobré zabývat se jen vlastním polem působnosti, jinak je napácháno více škody než užitku, které se navíc dle Zákona kruhu vrací majiteli v podobě nové karmy. Tak to je, květina vykvete teprve až přijde její chvíle, zcela přirozeně.

V poli Jednoty Láska s láskou tvoří. Vlastně se ani nejedná o nějaká „díla“ měřeno paradigmatem 3D. Člověk, který tvoří = pracuje tímto způsobem podle ego-měřítek „nic nedělá“.

A přesto. Čistá mysl a srdce, které hoří pravou láskou, jež obsahuje mystický svazek „muže a ženy“  a je tedy v rovnováze s celým Vesmírem, je samo o sobě Tvůrcem svrchovaným, oddaným Stvořiteli. A pak je to On + Ona kdo ve své postatě tvoří. Člověk sám je pouhým nástrojem, nádobou,  skrze kterou je manifestována Jednota Lásky z nebe na zemi. Není zde žádné ego vlastnictví, žádný myslí předem určený záměr, jen blaho Veškerenstva.

Každý z nás má tento Dar božské tvorby. Umožněme jeho projevení a zázraky dosud nevídané se zviditelní pro dobro všech.

R.