Pro právě „oslovené Jeho jménem“ předávám formu, velmi jednoduchou, ke kontaktu a osobní modlitbě, jako součást duchovní každodenní práce, která může být velkou pomocí.

To díky slovu – Jménu Ježíšově,  toho, jež na Zem vyslal Bůh/Otec, aby nám zprostředkoval sám sebe – to jest Vědomí, Lásku, Vzkříšení a Život, jež je věčný..

A také pomoc a záchranu pro naši Duši, jež je součástí této Věčnosti, teď a tady. Ba právě..

Zde není co ztratit, jen získat. A na statusu „věřící – nevěřící“ věru nezáleží. Jde tu spíš o možnost posunu , který přítomnost Ježíšova jména v našem vědomí přirozeně iniciuje. Jde také o vztah, který můžeme navázat přímo s ním.

Ježíšova modlitba, ono obracení se k němu Jeho jménem, pomáhá, abychom stáli v Boží přítomnosti všude tam, kde se právě nacházíme.. Učí  navazovat toto spojení s ním, jako s Nanebevzatým Mistrem, jako s přítelem.

Ježíš, který nás vysvobodil, nás povolává, abychom neustále rostli v podobu jeho povahy, abychom s ním denně udržovali spojení v modlitbách, abychom se sytili jeho Slovem, abychom hluboce uvažovali o jeho Slovu a o jeho mocné péči.

Naučit se vnější formu této modlitby je snadné. V zásadě se může sestávat pouze z jednoho slova (v 5. pádě):„Ježíši“. Můžete se k němu modlit dál: „Ježíši, Kriste,smiluj se nade mnou“.  Můžete si ale najít svůj vlastní způsob. Křesťanský např. říká: „Pane Ježíši Kriste, Boží Synu, smiluj se nade mnou hříšným“.  Jediným nezbytným a neměnným prvkem je samotné jméno „Ježíš“. Slovo „Ježíš“  pochází z hebrejského jména Jehošua = „Bůh je záchrana/spása“ – „Bůh zachraňuje“. Vyslovením slova „Ježíši“ se tedy dovoláváme přímo Boha, který je naší osobní záchranou a spásou.

Takto jednoduše je možné se v duchu modlit a promlouvat k Ježíši  i v nejrůznějších okamžicích, které by jinak vyšly naprázdno, při zaběhlých úkonech, při jakékoliv rutinní činnosti,  když někam jdeme nebo jedeme, když čekáme ve frontě či v dopravní zácpě, ve chvílích ticha, před nějakým nesnadným rozhovorem, nebo když nemůžeme spát nebo ráno po probuzení, než vstaneme z postelí… Prostě kdykoli a kdekoliv. Nedělejte to však mechanicky, ale klidně, bděle, jako by se již naplnilo, že Ježíš již stojí před vámi..

 Tato jednoduchá forma nám, díky opakované, zaměřené pozornosti, může zprostředkovat nejen „blízký kontakt s Ježíšem“, jeho ochranu a léčení, ale též možná překvapivý a uklidňující vjem, že „není nedostupný“, nýbrž všudypřítomný.

„Já jsem Vzkříšení a Život.“

R.