Na prvním místě musí být vždy sebeláska.

Zní to jednoduše, ale v podstatě to znamená být sám se sebou v souladu, v každém okamžiku, v každé situaci. A protože takto nejedná zatím většina, být sám se sebou v souladu znamená velmi často odmítnout být v souladu s těmi, kteří s námi momentálně nesouzní. Ctít jedině své vlastní mínění a cítění a za žádných okolností nepodléhat tlaku, mínění a manipulaci druhých. Počítat s tím, že ti druzí to nechápou a možná ještě dlouho nepochopí. Počítat s jejich odsouzením, pomlouváním a dalšími neblahými věcmi vůči nám, my milujeme i tak. Naši suverenitu musíme mít odvahu hájit a obhájit doslova před celým světem.

Nejhorší a nejtěžší to bývá s těmi nejbližšími. Proto na tomto poli musíme být obzvláště silní a jistí si svým vlastním cítěním, abychom nepodlehli jejich citovému vydírání, které může stvořit opravdu nelehké chvíle mezi námi – a jimi.

Je to však jen další díl skládanky, rovný se všemi ostatními.Jít s proudem = jít cestou svého Srdce.

Každý jsme tu jen sám za sebe a všichni jsme svobodnou bytostí. To, že někteří si myslí, že mají jakési právo na kus – kousek z nás souvisí s hloubkou jejich nevědomí. Nevědomí o tom, co že to znamená Já Jsem.

Já Jsem Ta, která jsem – a to je zákon, který ctím. Je v souladu pouze s takovým člověkem, s takovou bytostí, která má stejné nastavení.

S láskou, Renata


Podobnost plodí podobné:

„Jedinci s dušemi, které nemají zvýšenou odolnost a drží širší pole energie jako jsou andělé, inspirátoři a přírodní bytosti  jsou svou duší varováni před situacemi, kde by jen zbytečně ztráceli energii a mohli by být traumatizováni. Není to zbabělost nebo slabost, je to nutnost. Je to podmínka udržení hladiny energie, zachování jemnosti a citlivosti. Je to projev vědomí a sebelásky.“

Zdroj: Chaos nebo řád

„Je třeba se naučit respektovat to, že s někým budeme propojeni pouze na jedné úrovni, úrovni čisté lásky. I když v nás ten člověk vzbuzuje více, a my bychom se s ním chtěli propojit úplně, má právo na to, abychom se ovládli. A to samé můžeme vyžadovat od ostatních, i my máme právo na to, aby se druzí ovládli, pokud my v nich vzbuzujeme silné emoce, nebo oni by chtěli něco víc. Vidím velký potenciál v tom, abychom se naučili ovládnout své ego, když se cítíme na jedné úrovni odmítnuti.

Indigový aspekt s sebou nese vědomí, že se můžeme přijímat takoví, jací jsme. Indigový aspekt se na Zemi bude projevovat víc a víc. Přivítejme svůj indigový aspekt. Konečně! Možná jsme to my, kdo má tuto sílu jako první přijmout a otevřít srdce. Indigový aspekt s  sebou nese ohromný příval lásky a tu všichni potřebujeme.“

Zdroj: Indigoví jedinci otvírají svou duši

„Ti, co nechtějí nebo nemohou se mnou ladit, mohu se na ně i naštvat, říct jim o tom, ale současně řeknu „nepřeji si Tě dál potkávat, mluvit s Tebou, jsi volný/volná“. Už jsem to udělala několikrát, někdo to může přirovnat k pálení mostů, avšak velmi osvobozující krok to pro obě strany. Osvědčilo se to. Ani, když máme s tím člověkem stejné pole, už nedochází k tolik častému kontaktu, jako dřív, nebo se vůbec nevidíme. Úleva.“

Zdroj: Odpuštění jinak

13.10.2018