Duše českého národa, Bohemio,
vítám tě,
buď požehnaná,
Ty i tvá země česká,
společně s Moravou tvoříš
Ten Celek.
To jsme my, Slované,
jejichž světlo je
kotlinou českou kované..
A bylo dlouho schované, popírané,
degradované,
tvé Světlo, Síla i Duše,
my Češi, Moravané, Slované..

Však přišel Nový čas, naše Probuzení
a z nás samých se
znovu rodí Ti Sloviené,
zářiví lidé daleké minulosti
a blízké budoucnosti.

Připravujme se, propojujme se,
osmělme se konečně nadechnout
z plných plic, povstat
a zpívat Písně Kosmické..

Miluji tě,
Duše českého národa,
Bůh a Bohyně
tě drží pevně, podívej se, do Nebe,

a pak do sebe, to místo uprostřed hrudi,
to Blaho, co se tam rodí,
je v Srdci Tvém, mém, v každém.

Požehnej nám, svým synům a dcerám,
zrozených v Tobě,
už slyším znít ty božské symfonie..
Já držím Tebe,
ty držíš mě,
a tak stoupáme, společně,
tak vzestupuje Země.
Děkuji Ti,
Duše českého národa,
že díky Tobě toto zažíváme, žijeme,
že díky Tobě, my Češi jsme.

Sláva Tobě, milovaná Bohemio,
respekt a lehkost bytí přeji Tobě, nám všem,
v té nejvyšší, osvícené rovině Ducha,
v té Duši slovanské.
Můj Domove..

R.


 

Dovětek:

Výše uvedenou zdravici, Duši českého národa, jsem napsala jednoho večera, zírajíce na její energetický obrázek, viz odkaz dole. Cítíte-li to tak, můžete jeho „poselství pro blaho českého národa“ sdílet dál, mít ho někde ve svém prostoru a léčit tak svoji duchovní podstatu, včetně rodových linií vašich předků. Jde o posilu, kterou potřebujeme všichni Češi!

https://www.agapebrno.cz/Magazin/Galerie-kresba/Meditacni-a-energeticke-obrazce/Poselstvi-pro-blaho-ceskeho-naroda.aspx

 

„Každý národ má ve „světovém orchestru“ svůj specifický, Prapodstatou mu daný úkol. Když tento úkol neplní, Božská spravedlnost jej vymaže z dějin existujících národů prostřednictvím přírodních dějů či útokem „barbarů“.
Jaké je zvláštní poslání českého národa a k jakému úkolu je Bohem vyvolen? Český národ má velmi silné a kvalitní duchovní jádro. V prostoru Čech se inkarnují nejstarší duchové a velikost předků je skryta v síle jejich ducha. To se projevuje hloubkou filosofického, náboženského a duchovního vývoje českého národa. Vůdčí duchové českého národa drží klíče k jeho duchovnímu přežití.
V našem znaku je heslo „Pravda vítězí“. Duchovně ale vystihuje především věčnou pravdu Boží. Dějiny českého národa jsou proto neustálým vystihováním a projevováním pravdy Boží.“

 

28.9.2017