Důležité pojmy pro pochopení toltécké cesty moudrosti

Toltécká božstva

jsou symboly, které odrážejí, jak funguje vesmír, rádci, kteří ukazují cestu k žití v harmonii s posvátným uspořádáním světa, tedy s přírodou.

Toltécká dualita

jde o povýšené chápání spojení a souhry protikladů, doplňující přitom jeden druhého, za účelem dosažení vyššího stavu, neobsahuje tedy prvky boje, soupeření, negativního projevu a napětí mezi sebou, jako běžné pojetí duality. Této formě Toltéci říkají tzv. trinitářská dualita.

Tonal a nagual

jsou nejširší pojmy označující protikladné aspekty duality, a to jak ve vnějším, tak ve vnitřním světě.

Tonal = první pozornost, den, racio, to co je zjevné, to co je vnímatelné smysly.
Nagual = druhá pozornost, noc, podvědomí, to skryté, tajemné a neviditelné.
Nagual má přitom mnohem větší rozsah a dosah působení na náš život než tonal.

Rovnováha je potom výsledkem žití obou aspektů zároveň, jak tonalu, tak nagualu na co nejvědomější úrovni, kdy víme, že duch i hmota jsou posvátné a jsou obě hodné uctívání a kultivace, přičemž orákulum ukazuje cenu vědomí pocházející přímo z Ducha skrze srdce.

Podeiros

jsou síly, přírodní božstva, která ovládají svět a toltécká moudrost s nimi úzce spolupracuje jako s posvátnými aspekty stvoření. Jde o Oheň, Slunce, Zemi, Vodu a Vítr.
V rámci obřadů je možné podeiros přímo oslovit a konzultovat s nimi, tzv. šamanským způsobem, tedy nahlas, jako s živoucími bytostmi a čekat a dostat odpovědi intuitivní cestou, přímým vhledem, čirým vnuknutím. Takto jednou navázaný vztah je nutné stále udržovat, je to posvátná smlouva, která má sílu měnit mnohé. Tento vztah je též o pochopení tzv. nabídnutí darů podeiros a jasné vědomí si toho, co je v tomto směru nutné udělat.

Dar

je hmotný důkaz projevující výsledek spojení a propojení mezi světy, tonalu a nagualu, obyčejného s tajemným, měl by proto být vždy osobní, nejlépe vyrobený vlastní rukou a měl by přestavovat něco, co je v souladu s naším poznáním, takový dar se pak stává onou podepsanou smlouvou s podeiros

Zrcadlo života

je základní a přitom nejnáročnější věštbou toltéckého orákula, jelikož poskytuje celkový vhled a obecný obraz toho, kde právě jste a kam jdete ve všech oblastech života. Jde o výklad celkem 5 karet, z toho 4 v rámci podvojných kvadrantů života zahrnující tělo a hmotný svět, mysl a práci, emoce a vztahy, ducha a Velkého Ducha. Pátá karta je vykládaná na střed vykládacího kříže Ketsakoatl, a ukazuje stav srdce a to jak je srdce ovlivněno působením vlivu z jednotlivých kvadrantů. Korunuje celý kvadrantový výklad.

Toltécké orákulum pracuje s 33 kartami, 20 kartami tonalpohuali a 13 kartami vládců, vykládaných na kříž Ketsalkoatla. Výklad trvá přibližně 2 – 3 hodiny, pracuje se s posvátným prostorem toltéckého orákula ve spojení s Velkým Duchem a je přímým nahlédnutím hluboko do duše člověka. Není to žádná zábavná hra s kartami, nýbrž zcela autentická cesta moudrosti duše, vědomá cesta k vlastnímu sebezdokonalení.

Zdroj: Toltécké orákulum, Viktor Sanchez

23.8.2017