Stále slavím a oslavuji svoji existenci.

Raduji se ze života a touto radostí sebe i ostatní štědře prozařuji.

Jsem vždy připravena k tvůrčímu prožívání se(be).

Cítím a prociťuji své božské já ve všech projevech, ve všech podobách.

Autor: A. Zaurak