Vnímám své propojení s ostatními a vciťuji se do podstaty jejich bytostí.

Přijímám vše tak, jak to je v současném okamžiku, vciťuji se vnímavě do samotné existence.

Prožívám mystérium bytí, pluji na vlnách všeobjímající lásky.

Otevírám se lásce, dovoluji jí proudit, prostoupit se jí.

Autor: A. Zaurak