Jsem v intimním vztahu se Zemí, vnímám její všeobjímající lásku a péči.

Pečuji o své tělo.

Vnímám svou přirozenou krásu.

Sama sobě jsem zdrojem hojnosti a dostatku.

Dávám a přijímám v dokonalé rovnováze.

Autor: A. Zaurak