Drazí čtenáři a návštěvníci stránek,

po nějaké době ve mně uzrála „novinka“ v podobě nového výkladového systému s využitím toltéckého orákula, o kterou bych se s vámi opět ráda podělila.

Nejen že mi to pravidelné sestavování „týdenního“ výkladu začalo pomalu chybět. Začala jsem postrádat i samotné orákulum a jeho duchovní prostor, který nabízí svým vedením v aktuálním čase.

Když jsem dumala, jak nahradit ten první způsob výkladů, 1+1, ihned mě napadlo slovo cyklický. No ale až dnes vše dospělo k samotnému výkladu, tedy přímo k „zahájení“ 1. cyklu.

Pro tuto novou práci jsem zvolila, byl mi nabídnut, celý obsah Toltéckého orákula (Viktor Sanchez), tedy všech 33 karet najednou, jako Soucit Mistra, který přesně ví, co v dané chvíli „potřebujeme“ slyšet jako duchovní nápovědu a směr, jímž nás Duch vede.

Jsem rovněž vedena výběr příslušné karty cyklu „neponechat náhodě“, ale diagnostikovat ji jednoznačně kyvadlem.

Karty cyklů však budou „dodávány“ nerovnoměrně, nepravidelně, tak jak to ke mně přijde, prostě až jeden cyklus bude přirozeně nahrazen jiným cyklem. I pro mě je to prozatím zcela nová zkušenost, takže uvidíme, jak nám to půjde 🙂

Pokud jde o samotnou „kartu“ jako sdělovací prostředek a duchovní symbol, vězte, že oproti jiným výkladovým systémům se zde jedná o prostředek posvátný a velmi mocný. To byl též jeden z hlavních důvodů odklonu mé původní práce na týdenních výkladech, s tím, že tento cyklický způsob bude pro nás, pro obecnou čtenářskou duchovní rovinu i atmosféru „práce Ducha“ plně dostačující a vhodný.

Pojďme se tedy seznámit se zástupcem 1. cyklu, jež v této originální podobně nabízím návštěvníkům našich stránek:

Tento cyklus platí od 25.10.2017.

Karta č. 15 ze sady tonalpohualli

KUAUTLI – Orel

Jak tedy vidím, je to dokonalé! V pondělí 23.10. přestoupilo v astrologickém kalendáři Slunce do znamení Štíra Ve znamení ŠTÍRA jsou přitom schovány tři úrovně: štír, had a orel .Tím je zviditelněn proces transformace, proměny a vývoje. V mayském posvátném kalendáři začala nedávno trecena Hada. Chicchan – HAD, To je vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém. Navíc, toto zcela mimořádné období, kterým právě procházíme je okořeněno 10 galaktickými portály za sebou. Symbol Hada zosobňuje  u Mayů hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Toltéci mají ORLA, jako jeden z nejposvátnějších symbolů, protože je součástí jednoho z jejich výsostných božstev  opeřeného hada,  jako dokonalou esenci toltécké duše, kdy to, co se plazilo se spojilo s tím, co létá.

„Nebojte se toho, jak vysoko vyletíte!

Ať už jste sebevýš, létání je váš osud!

Copak to ještě nevíte?

Váš krásný duch byl stvořen pro výšky“

V obecném smyslu karta Orla symbolizuje svobodu a povznesenost. Máme-li tuto kartu pro náš 1. cyklus, hlavní zpráva pro nás, duchovní bojovníky tedy zní: povznes se nad všechno, co tě trápí, ať už jsi jakkoliv na dně, duch orla je tvým osvobozením!

Svoboda, kterou symbolizuje duch orla je ale procesem sebe-osvobození, který není zaměřen proti žádnému vnějšímu nepříteli. Naším jediným nepřítelem je naše lpění na činnostech, situacích (a jejích vyústění), návycích a programech, které nám sice nic moc dobrého nedávají, ale kterých se nechceme, nejsme ochotni vzdát a zbavit, jelikož se bojíme zakusit něco nového, nějakou novou formu, verzi našeho (neznámého, nového) já.

Duch orla nám tím vzkazuje:

Ano, to vše teď můžete udělat a celý vesmír vám v mnoha podobách sesílá toto naléhavé, ale životně důležité poselství.

Jste mnohem silnější, než jste si mysleli. Tohle je ono povznesení ducha, jež symbolizuje orel.

Všechny překážky jste vždycky měli pouze v sobě a právě tam je musíte překonat. Tyto vnitřní změny se projeví v činnostech, které posílí váš život a váš svět.

Uvědomte si však, že povznesení orla nedosáhnete tím, že budete bojovat proti tomu, co se plazí, musíte to transformovat v něco vyššího. To znamená, že povznesení dosáhnete skrze lásku k létání, nikoliv skrze potlačování negativních aspektů vašeho já.  Nejdřív si uvědomte to dobré, čeho se snažíte dosáhnout svým pomýleným chováním, položte si otázku: „Co dobrého chci získat tímto chováním?“ Dostanete-li se k jádru své motivace, zjistíte, že i ve svém nejnegativnějším chování hledáte cosi dobrého..

Věnujme tedy tento cyklus své hluboké introspekci, díky níž najdeme semeno dobra skryté v každém negativním aspektu našeho já, v našem (sebe)destruktivním chování a dovolme si pro nás změnu, po které vnitřně, s naším povzneseným, svobodu milujícím duchem, toužíme. Integrujme s vděčností všechny tyto části do sebe a povznesme se do nebes. Teď je na to ten nejlepší čas.

Mějte se krásně.

S láskou a požehnáním k vaší proměně v orla,

Renata ♥


Autorem textu je Renata Sabi. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dál kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, bude-li připojeno jméno autorky  i celá tato poznámka, včetně funkčních odkazů na stránky http://www.exmity.cz/

25.10.2017