Drazí čtenáři,
dozrál čas na další výkladový cyklus toltéckého orákula.

Dnešni toltécká symbolika, jež se před námi rozvinula má název Shochitl = Květina. Je poslední, 20. kartou v sadě tonalpohualli a je příznakem vstupu do nového, obsáhlejšího cyklu na vyšší úrovni. První výklad roku 2018 tak začíná s velmi pozitivním příslibem všeobecného rozkvětu našich životů, jak matérie, tak našeho duchovního já.

Začneme-li rovnou v kvadrantu ducha, Květina nás přivádí k tomu nejdůležitějšímu. Je pobídkou začít hledat svoji vizi, jež dá našemu životu směr a smysl. Je to informace, že právě teď nastal ten nejlepší čas hledat tuto vyšší orientaci.
Váš posvátný úkol, vaše poslání od vás vyžaduje, abyste pomáhali druhým. Tím urychlíte i svůj vlastní vývoj. Abyste toho byli schopni, musíte ze sebe vydat to nejlepší. Letošní rok s mistrovskou vibrací 11 pro to přichystal ideální podnebí.
Obracejte se, aspoň jednou týdně, s modlitbou k Velkému Duchu a požádejte ho, aby vám dal vizi. Promlouvejte se svým srdcem o tom, co byste nejraději chtěli dělat. Stačí položit si dlaň levé ruky na střed hrudní kosti, zavřít oči a naslouchat si.. Nebo jděte ven do přírody a praktikujte zde „tiché vědění“. Tiché vědění je stav jednoty se vším kolem. Buďte tam sami, s nikým nemluvte. Po nějakém čase se vaše mysl dostane do větší hloubky než je běžné. Ve stavu hlubšího vědomí, podpořené čistým Vědomím Přírody je/bude všechno brzy naprosto jasné. Zde k vám dojdou i veškeré odpovědi, jež jste hledali.
Váš posvátný úkol dá vašemu životu smysl a pomůže vám i v obtížných situacích. Jeho vyšší smysl vás nadnese a uschopní překonat všechny překážky, jež se mohou vyskytnout při jeho realizaci (a bývá to velmi časté, obzvlášť v začátcích, jako prověřovací síto vaší vůle, zda to dělat opravdu chcete a můžete). Půjdete-li za smysluplným cílem „pro dobro všech“, dozvíte se o sobě a o světě víc než byste čekali, to, co se možná ani jinak nedozvíte. Je to součástí vaší cesty k celistvosti, která vám přinese radost a pocit štěstí. Velký Duch vám tímto připomíná, že chcete-li si udržet zdravou rovnováhu musíte také dávat a ne jen přijímat. Tak rozkvete vaše květina v celoživotní velikosti.

Tato karta je obecně symbolem velkého rozkvětu a přílivu radosti, přecházející skrze všechny a vše co dotváří vaše osobní bytí. Dokážete to uvidět ihned, začnete-li, díky otevření svého květu, tedy větší všímavosti, děkovat za existenci všech lidí, věcí a okolností. Budete-li vděční. Pamatujte si – jen jste-li opravdu, v srdci vděční, jste skutečně milující. Cokoliv jiného je jen hra, klam, iluzorní slepé vědomí, falešná tvář a archetyp, jež se brzy zhroutí.

Pojďme nahlédnout ještě do kvadrantu hmoty a jak svoji opravdovost, tu dětsky čistou autenticitu, podpořit ve fyzické oblasti. Mělo by to být v hravosti a s radostí, jelikož květina zde symbolizuje úspěch a sklízení plodů za naše předchozí vytrvalé úsilí. Otevřeme se tímto cyklem docela novým zážitkům a prožitkům naší tělesnosti. Jakákoliv tělesná aktivita je vítána, ba přímo žádoucí. Můžete si dát v této době dokonce úkol vrcholového charakteru jako např. slézt vrchol hory, absolvování delší túry či objevování nového teritoria vám známé nebo neznámé krajiny. Díky překonávání sebe samých skrze tělesné zážitky si uvědomíte, jak jste schopní, kolik máte v sobě vytrvalosti, odvahy a síly, co všechno dokážete vykonat. Je to pro vás důležitá lekce i pro další oblasti vašeho žití.

Květina v tomto hmotném poli však také ukazuje na radostné prožitky smyslnosti a rozkvět sexuality a to na vyšší úrovni než tomu bylo v době předchozí. Představuje splynutí rozkoše a povznesení duše. K tomuto splynutí dochází tehdy, když jste schopni a ochotní nabídnout své já druhému člověku, nejen ve fyzické sféře, ale i v té duchovní. Je to o posvátnosti takového spojení a o posvátné síle sexuality jako základní síly tvoření. V tomto stavu můžete překonat obvyklé hranice svého ega a dělat pak rychlejší pokroky v každé další oblasti. Buďte věrni svému srdci a neobávejte se vstoupit do onoho tajemství, jímž je láska mezi dvěma lidmi, budete obdarováni. Milujte se zodpovědně, ale beze strachu. Zkoumejte nové možnosti a hloubku svého sexuálního prožívání. Oceňte vaši lidskost, jež dosahuje nebes v rámci pozemskosti, i díky prožitkům sexuality a buďte vděční za tělo, váš chrám, jež vám zprostředkovává vaše originální bytí, teď a tady.

Přeji nám všem krásné a radostné období sebe-prožívání jako prožitek božské jednoty, ať každému rozkvete jeho jedinečná květina lásky.

Zdraví Renata „In lack ech!“ (Ty jsi mé druhé já)

14.1.2018