Drazí čtenáři,

vítám vás u dalšího, třetího výkladového cyklu z Toltéckého orákula.

Velký Duch pro nás dnes vybral kartu č. 14 – Oselotl = Jaguár

Jak velká je jaguárova moc,
tak velká je jeho zodpovědnost.
Putuje světem, putuje sám,
nic nevlastní,
ale udržuje svět v rovnováze.

Smyslem této karty a to, co je připraveno zviditelnit se v životě těch, jež tento výklad budou číst, jsou právě výše uvedené charakteristické rysy jaguára. Ten spolu s orlem a hadem patří do posvátné trojice zvířecích toltéckých duchů.
Jaguár je predátor, lovec, s mimořádnými pozorovacími schopnostmi. Přesto, i on potřebuje „přežít“. Kouzlem, které toto dokáže zprostředkovat je stav rovnováhy, harmonie úplně se vším, tedy včetně jeho kořisti. Jaguár nikdy nezneužívá svoji moc a nebere si víc než potřebuje.

Duch jaguára povzbuzuje všechny, kteří jako on, kráčejí po osamělé cestě. Jeho samota však není opuštěností, protože on ve skutečnosti není nikdy sám. Na jeho cestách ho doprovází Velký Duch. Toto spojení mu dává onu posvátnou moc udržovat rovnováhu světa kolem sebe a užívat moc tím správným způsobem.
Jestliže se vám už povedlo spřátelit se s Duchem, poznáte to podle schopnosti navazovat spojení s jinými lidmi. Jste schopni mít pro sebe tolik lásky a tolik přátel, kolik potřebujete. Vězte ale, že málo něčeho hodnotného je lepší než mnoho bezcenného.

S kartou jaguára je zde také potenciál pro další stupínek k vyššímu vědomí a to právě skrze jeho mimořádné pozorovací schopnosti. Díky práci na sobě, cíleným pozorovacím cvičením, můžete obohatit svůj život, zbystřit všechny své fyzické smysly, stát se jaguárem. Rozvoj pozorovacích schopností zvýší vaše vědomí a vy budete umět sledovat všechno kolem sebe jako on.  Jde tu především o stabilizaci mysli, aby neskákala z jednoho námětu na druhý. Abyste jako jaguár na lovu dokázali zacílit svoji kořist, trpělivě a vytrvali ji sledovat a vycítit ten pravý okamžik k akci. Kořistí je cíl, jehož chcete dosáhnout, a to v jakékoliv životní oblasti.

Zlepšení vašeho pozorování, trpělivosti a koncentrace vám přinese i další benefit, který byste možná nečekali – budete schopni přirozeného naslouchání a tím můžete druhým pomoci mnohdy víc než jakoukoliv činností či záplavou myšlenek.

Pozorovací cvičení můžete lehce integrovat do své každodennosti. V tomto období vánočních svátků to pro vás může být i zajímavé zpestření a nečekané oživení vámi prožívaného času, využijte této příležitosti. Sledujte pozorně všechny a vše, co se kolem vás odehrává. Pokud máte v přírodě nějaké pozorovací místo, jděte tam a dělejte si poznámky o tom, co vidíte. Dělejte to několik dnů po sobě a uvidíte, jak se vaše vnímání onoho místa i dějů mění, prohlubuje. Sledujte lidi i zvířata kolem sebe, dokud si nezačnete všímat i věcí, kterých jste si dříve nikdy nevšimli, seznamujte se s jejich chováním. Praktikujte své pozorování tiše a nenápadně, jako jaguár v přírodě, dokud jako on nezačnete předjímat, co udělají, jak se zachovají. Jakmile dosáhnete této úrovně, vraťte se k sobě a stejně bedlivě a detailně pozorujte sami sebe a to, jak se chováte.

Člověk – jaguár si musí být vždy vědomý sám sebe a své moci ovlivňovat druhé. Proto moudrost tohoto božstva nám vzkazuje, abychom dosažené moci užívali způsobem, který udržuje rovnováhu a přináší prospěch všem. Budete-li druhé využívat pro svůj vlastní prospěch či pro uspokojení svého ega, přijdete o svoji duši a co je horší, ani to nepoznáte. Budete-li se snažit získat moc za každou cenu, nakonec o ni stejně přijdete. Jedinou bezpečnou cestou jak užívat moc je ve službách spojených s Velkým Duchem. Podporujte, pomáhejte, pozvedejte ostatní, ochraňujte druhé. Dělejte to ale vždy z rozumné vzdálenosti, neduste nikoho svojí láskou a nic nepřehánějte. Nabídněte svou moc Velkému Duchu za účelem dosažení cílů, které posilují život, pro dobro všech.

Mějte krásné dny, plné objevů, které obohatí vás i druhé.
S láskou, Renata

18.12.2017