Osobní poselství k jedné z archandělských karet, kteté trochu upravené sdíllím 

Já jsem Archanděl Raguel

a jsem tu, abych Ti připomněl, že právě teď je všechno tak, jak má být.

Když prohlédneš závojem iluzí, spatříš skrytý, ale navýsost pevný, nade vším vítězící a nade vším kralující  Božský řád.

Dozrává situace, v níž nemůže nikdo prohrát. Přinese řešení spravedlivá ke všem zúčastněným.

Je potřeba, abyste naprosto důvěřovali tomu, že Nebesa nepozorovaně zařizují maximální blaho pro všechny.

Pokud vaše víra kolísá, požádejte mě, přítele z Nebe Raguela, abych ji posílil. Pomocí pozitivních afirmací, bdělosti, lásky a osobních modliteb se udržujte v dobré náladě a zdravé pulsující energii. A především dbejte na to, abyste při hovoru o této situaci používali vždy pozitivní a optimistická slova a fráze. Máte takovou moc, že vaše pozitivní myšlenky mohou vyřešení dané situace nejen urychlit, ale i ji vyléčit, tím, že ji vědomě budete neutralizovat svojí vírou a pozitivitou, kterou skrze Sebe přinesete všem zúčastněným.

Buďte poslem dobrých zpráv! Jak se zpívá v jedné písničce:

Do good

and good will follow you,

make sure

whatever you do

that  it is good

and good will follow you

follow follow You

♥∝∗∗∗∇Ξο♥ΣR∴

A protože dnes už je 1. březen a začne nám přibývat krásných jarních dnů s nádhernou modrou oblohou, vězte, že přesně taková je energie Raguela. Takže když se na něj budete chtít naladit, není nic snažšího, než „uvidět nebe nad svou hlavou“.. 🙂

zavolejte v duchu na něj: „Příteli Ragueli!“

a on vás povede ke spravedlivému a čestnému jednání, v souladu s Božským řadem a Vaší duší.

Renata+

Inspirace Na křídlech andělů