TECHNIKA MILOSTNÝCH DOPISŮ  (autor J. Gray)

Můj pohled, moje zkušenost

Tyto dopisy povětšinou nejsou zamýšlené pro oči partnera, velmi s ním však souvisí.

Důvodem jejich psaní je náš záměr vyléčit své srdce a emocionální zranění, které nám partner svým chováním, toho co dělá nebo nedělá, jak se chová, co říká i jakým způsobem, zrcadlí.

Toto zrcadlení probíhá ve všech vztazích, ty partnerské jsou však nejvíce zraňující a odkrývají tak naši nevyléčenou bolest, ukrytou bezpečně v hlubinách podvědomí. Zároveň jsou však zázračným lékem k našemu vyléčení a tedy příležitostí, které osobně doporučuji se chopit, abychom podstoupili.

Možná jste četli knihu Eckharta Tolleho Moc přítomného okamžiku. I on potvrzuje to, na co dříve či později přijde každý a totiž, že milostné, romantické vztahy zde nejsou proto, aby nás učinily šťastnými, nýbrž vědomými. Tato technika je nástrojem jak vědomě pracovat v této oblasti a jak tím sami sobě zvyšovat vědomí.

Jde o postup, který dokáže uzdravit nejen naše srdce, ale i naše blízké vztahy, zejména ty nejbližší, ty, ve kterých cítíme největší citovou investici a zainteresovanost a ze kterých také chceme tuto lásku cítit a prožívat ji. Jde o lásku, která v tomto případě nabývá podobu dovednosti, kterou lze vědomě kultivovat a jejíž praktikování má dalekosáhlé následky a to až rozměrů planetárních..

Ano, v tomto světě, jehož hodnocení zcela záměrně vynechávám, je každé gesto lásky, každý opravdový záchvěv srdce, násobený navíc prouděním lásky mezi blízkými bytostmi, mezi mužem a ženou, přínosem, který není ničím vyčíslitelný a nahraditelný. A to jak na osobní, tak kolektivní úrovni.

Každý milostný terapeutický dopis, který se vám podaří napsat je zásluhou nesmírných kvalit pro vaši duši. Jejich léčebný účinek pocítíte velice brzy a i kdyby to nezměnilo nic ve vašem vztahu, což je skoro vyloučené, změní to zcela jistě Vás a to tak, že třeba i po nesmírně dlouhé době zažijete opravdovou lásku-cit k sobě, sebe-lásku. Něco zcela nezávislého na vůli kohokoliv, něco co přímo vyvěrá z vás. Něco co osvobodí vás, vašeho partnera a přinese na Zemi kus Nebe.

Tato metoda je vhodná jak pro ženy, tak pro muže. V jisté fázi vztahu s mým partnerem jsem psala takové dopisy skoro obden, možná denně a jen díky tomu jsem dokázala ustát některé i velmi silné vztahové zkoušky, které přišly jako karmické vyrovnávání a harmonizace polarit mezi námi.

Jsou lidé, kteří jako formu vyrovnání se s emocemi typu vztek, nenávist, zloba, žárlivost, lítost, žal navrhují jejich láskyplné obejmutí a přijetí. Nic proti přijímaní čehokoliv, dokáže to však bezezbytku až člověk s vyšším vědomím, pro kterého je odstup od bouřlivých vln emocí již běžnou praxi. Než se však k takovému vědomí člověk dopracuje, obvykle musí projít polem plným ne zrovna příjemných skutečností, ať je to součástí plánu uzdravení jeho duše, karma atd., zkrátka už to prožívá, a díky milostnému vztahu i většinou velmi dramaticky. Pro takto silně pulsující emoce, které mají jakýsi zdrojový háček v partnerovi, je dle mé zkušenosti, lepší s nimi co nejdříve aktivně pracovat, nic neodkládat a nenechávat být, nepotlačovat nic, ale naopak co nejdříve se takovým emocionálním vnitřním stavům plně postavit a čelit jim tak, jak jsou, jak se objevují a projevují.

A v rámci takové práce na sobě se postupně uzdravovat a léčit i vztah. Je to téměř doslova rozebírání jednotlivých cihel z hradeb, které se postupně navršily okolo našich srdcí. U dlouhodobých partnerství je takový stav skoro běžný a pokud alespoň jeden z dvojice aktivně nepracuje na narovnávání tohoto stavu, je takový pár téměř jistě odsouzený k zániku a to díky vyhasnuté vášni mezi nimi. Vášeň ve vztahu je ingrediencí, kterou se zabývá málokdo, je však tím nejdůležitějším pojidlem, vycházejícím překvapivě ze srdce a jejíž uchování je srovnatelné s hodnotou životního dechu. Vášeň znamená respektování rozdílů, ne snaha je změnit a srovnat do stejnosti. Jelikož člověk podvědomě časem cítí, že nastalo takové oslabení vášně a tedy životadárné síly mezi nimi, řeší to v rámci pudu sebezáchovy většinou únikem ze vztahu a/nebo různými náhražkami; nic se tím však nevyřeší, nevyléčí a brzy se i v nových vztazích dostáváme opět ke stejnému průběhu a závěru. Možná takové případy potkáváte mezi přáteli, možná tím procházíte sami.

Jak uvádí již jednou zmíněný E. Tolle, tři nepovedené vztahy během několika let už by pro vás měly být znamením, že je potřeba se v jistém smyslu probudit a začít na vztahy pohlížet jiným, zdravějším způsobem. Naučit se odpouštět parterům jejich nedokonalosti a to stále, neustále, co nejčastěji a nejvědoměji pracovat na procesu sebe-léčení. Jedině odpuštění vede k uzdravení srdce, sebe, planety.

A od toho jsme tady, my všichni.

To i je pravý, povýšený význam a smysl našich životů a především partnerství. Jsou to naši milovaní, kteří na sebe vzali takováto břemena proto, abychom se těchto bolestí z minulosti mohli konečně zbavit, a to skrze uvědomění si jejich existence a skrze spásné pole lásky, té pravé podstaty našeho já, skrytého dosud pod nánosy našich osobností, a to možná už po stovky, tisíce životů..

Cesta do srdce je těžká jenom zdánlivě.

Jakmile ji projdete jednou, každý další pokus už bude snazší. Dodejte si odvahu a roztančete znova tanec vaší lásky, skrze tyto milostné terapeutické dopisy, nazvané autorem metody J. Grayem jako citopisy. Jejich kouzlo spočívá v tom, že nám poskytují možnost samoléčby, aniž by se jakkoliv dotýkaly partnera. Z osobní zkušenosti též nedoporučuji, aby on, partner, byl těmito procesy zasahován, toto je individuální cesta a práce na sobě, přestože to zpočátku vypadá jako společný partnerský problém. Je třeba opustit tuto chybnou filozofii, pramenící z ega a jeho pocitu výlučnosti, to je rozhodně první krok, který je potřeba učinit, ještě než začnete psát své milostné terapeutické dopisy.

Nikdo není dokonalý a každý je láskou, ve svém srdci, každý dokáže milovat srdcem, které se lásce dokáže otevřít, cestou odpuštění, respektu, pochopení a milosti. Ať jsou vaše romantické vztahy těmi nejhezčími vztahy, ať jste spolu v lásce, teď i kdykoliv jindy.

R.

Pokračování zde:

http://www.exmity.cz/citopisy-jak-na-to/

 

21.8.2017