Jsou..

Guidelights

Z letní louky

U ledu

Budu tu stát, abys ty mohl dýchat

První stopy

V koruně

Lesní spočinutí. Přítomný okamžik.

Na druhou stranu

Mechový příběh

Západ Slunce

Paměť kořenů

Brána

Strom

Průchod. Za světlem.

Společenství

Scéna

Existence jako kámen

Pozorovatel z pastvin

Slunce v trávě

Srdce

Do nebe

Prvoříjnová

Nádherná zelená