ŽIVOTY ZASVĚCENÉ

POZORNOST + POZOROVATEL

KROPENÍ ŽIVOU VODOU