PRO SJEDNOCENÍ BOHYNĚ A HRDINY

PRO POCHOPENÍ SOUVISLOSTÍ (A) OSVOBOZENÍ

PRO HLEDAČE PRAVDY

PRO NEJVYŠŠÍ OCHRANU, KRYSTALICKÉ ZAŠTÍTĚNÍ

PRO OSVOBOZENÍ SE OD DLUHŮ (A) RODOVÉ KARMY

PRO ZBAVOVÁNÍ SE PERFEKCIONISMU

PRO MOUDRÉ ROZHODOVÁNÍ

PRO PONAUČENÍ A POSUN

PRO UVĚDOMĚNÍ SI HRANIC (A) OSOBNÍ SVOBODY

PRO ZBAVOVÁNÍ SE NEOMYLNOSTI

PRO URYCHLENÍ SVÉHO VÝVOJE

PRO INICIACI ŽIVOTNÍCH ZMĚN

PRO INSPIROVANÉ DÝCHÁNÍ

PRO MILOVANÉ VNITŘNÍ DÍTĚ / INICIACE VK

PRO ODHODLANÉ ROZHODNUTÍ

PRO PODPORU VZTAHU

PRO NAPLNĚNÍ SVÉHO POSLÁNÍ

PRO OČISTU NA VŠECH ÚROVNÍCH

PRO PRAKTIKOVÁNÍ NASLOUCHÁNÍ

PRO SLAĎOVÁNÍ S NEJVYŠŠÍM

PRO VNITŘNÍ MÍR

PRO DUCHOVNÍ ZDRAVÍ

PRO PRAKTIKOVÁNÍ POKÁNÍ

PRO DOKONALOU TVORBU