Do nebe

Prvoříjnová

Nádherná zelená

Rovnovážná krása

Život existuje ve všech směrech

Všichni na jednom klacíku aneb i ten dole se počítá

Dvě osamocené, ale spolu jsoucí

Červánková světla

Vodní světy

Tři krásky

Když Slunce miluje Zemi

Ta co splynula se stromem

Ona, světlo a stín