Drazí, milovaní,

rád bych navázal na předchozí Poselství AA Michaela
a doplnil ho o linii,
která se line mezi řádky každé takové zprávy,
a tou je Láska.

Vy Češi jste národem, který umí milovat,
a to velmi čistě, nepokrytě a statečně.
Vaše historie vás to naučila.
Vaši Velcí Duchové byli těmi, kteří takto milovali
a silou svého Ducha posunovali vpřed vás, jako celek.
Z vaší novodobé historie je to seznam „několika jmen“
a já bych se dnes rád zmínil o ženách.
O českých a moravských ženách,
které sehrály ve vašich dějinách klíčové role,
ani ne tak tím kým byly,
ale tím, že byly.
Mnoho mužů by nebylo nikde
nebýt jejich žen.
Najdou se takoví, kteří o tom již alespoň zavtipkují,
ale to stále není ten respekt, který já míním.

Myslíte, že je náhoda, že se o českých ženách traduje,
že jsou těmi nejkrásnějšími a nejžádanějšími?

Jak uvnitř, tak navenek,
podvědomě to každý cítí, tuto zákonitost,
přestože vyjadřuje duchovní podstatu věci.
Vaše české ženy, moravačky nevyjímaje,
nesou v sobě paměť a zárodek toho,
co se z vás v budoucnosti zrodí.
Budou matkami vašich potomků
a je na čase se velikosti jejich Ducha upřímně poklonit.

Ženská Duše, ta oduševnělá,
ta s nikým nesoupeří.
Ví, proč to nedělá.
Její Duch je posvátným územím,
které sdílí nezištně
a stejně nezištně dovoluje ostatním,
aby ho, ji, využívali
pro božské účely
své cesty za osvobozením.
Ona ví, že stejně jako Příroda,
otevírá svou náruč
a přeje si, aby se do ní vešli všichni..
Jen mužský faktor vynalézá oplocení.

Každá žena si zasluhuje úctu, lásku a péči
a všechny ty drobnosti, o které si řekne sama,
a jež by se jí měly vyplnit.
Česká Žena si zasluhuje ještě navíc
„prostor a podporu“ pro cokoliv,
co chce vyjádřit,
aby tak její Duch ozdravil její Duši,
základnu jejího Bytí.
Protože jen z takové základny může vzejít Láska,
jež má schopnost pozvednout
„miliony lidí“, a to jen svou existencí a vědomím.

Vesmír vše vyrovnává, automaticky, do rovnováhy.

Takto se dějí zázraky, o kterých jste si četli,
když jste byli děti.
Ale jak už vám říkal Michael,
dnes už jste dospělí lidé
a není žádnou náhodou,
že zrovna teď jste tady,
že zrovna teď žijete tyto životy.

Souvislosti se vám před očima postupně rozkrývají,
jakmile tomu věnujete svou vůli.

Taková vůle je však něčím nadosobním.
Zdá se, na první, povrchní pohled,
že z něčeho takového byste „nic neměli“.
Ale vše je jinak, pokud nasloucháte bedlivě své Duši.
Ta ví, že Řeka Života teče jen jedním směrem,
že kameny, které už minula, jsou pryč, za ní,
ví, že to kam směřuje a kudy teče
má své hluboké důvody a opodstatnění.
I vaše Duše sem přišla kvůli nim.

Pokud to dovolíte, rozhodnete se pro takovou změnu,
že přijmete za svou onu nadosobní, ano,
Boží Vůli,
budete nástrojem, co pohne horským masívem, bude-li chtít.

A to se teď děje ženám, jež naslouchají,
že jsou takto oslovovány,
aby pomohly nejen sobě,
ale i všem ostatním,
vzpomenout si, kdo jste a proč jste tady.

O důležitosti českého národa
pro celoplanetární duchovní uzdravení, už víte.
Dnes jsem vám poskytl další díl skládanky obrazu,
který postupně uvidíte všichni
a který už teď ve svých dlaních
drží vaše české a moravské ženy.

Postoj mužů
bude i tentokrát zásadní a určující.
Ale muži sami by takový úkol nezvládli.
Je to Dar Přírody a Bohyně Matky,
že ženy jsou, že existují.
A jejich vliv a přínos
je pro duchovní obrození Česka
ničím nenahraditelný.

Tato věc, tato zpráva
musí ve vás dozrát
jako plod z vaší zahrádky.
Věřím, že víte, co máte dělat,
aby byl tak akorát, zralý.

Já jsem archanděl Gabriel
posel Boží Pravdy

 

Pontis et Oila, 8.10.2017


Sdíleno:

http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2301:aa-michael&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128

Děkujeme

10.10.2017