AA Metatron o devátém záměru a příštích 9 měsících

Milovaní,
jsem tu dnes proto, abych vám připomněl velkolepost vašich

současných existencí a velikost volby, kterou jste učinili vy všichni, jejichž záměrem je vzestoupit.

Tento Záměr podporuje řada dílčích záměrů jako je např. záměr uvést do rovnováhy ve svém životě přijímání a dávání, záměr být uzemněný a ve spojení se Zemí, neubližovat, ztělesnit svoji pravdu, záměr následovat svým tempem krok za krokem jednotlivé iniciační zkoušky a testovací období. Dalším takovým dílčím záměrem, který přímo působí na vzestup jednotlivců i celého společenství je čest, být čestným.

Záměr č.9* – Čest
Je mým záměrem ctít vzestup i pravdu všech ostatních, bez ohledu na druh a to na všech úrovních reality – vědomé, podvědomé a nevědomé.

Tato dnes tak málo vyzdvihovaná lidská ctnost je přitom základem pro budování novodobých společenství jako formy expanze Zdroje, na Nové Zemi. Pouze tam, kde je zvolena čest, proudící skrze čistotu záměrů každého jednotlivce ve skupině, je potom realita formována ve smyslu jejího vývoje ve svobodě, bez nutnosti či potřeby jakékoliv manipulace.

Čest je velmi aktivním prvkem na kvantové úrovni působení.
Zkuste si nacítit čest a jaký pocit ve vás vyvolává vibrace, kterou nese. Jistě by mnozí dospěli
k pocitu či přímo vjemu „královské koruny“ nad svojí hlavou. Ano, v angličtině je to slovo HONOR a čeština zná pak slova „honorace, honorovat“, kde v synonymu k nim najdete slova jako blahořečit, blahoslavit, oceňovat. Čest je, archetypálně, nepokřivenou královskou ctností, jelikož umožňuje, aby všechny pravdy byly rovnocenné jako způsoby svého vyjádření. Je však nutné, aby nejdříve bylo dosaženo rovnováhy, tedy vědomé komplexnosti = jednoty, ve které není žádné bytí, žádné vyjádření důležitější než ta ostatní. Pak právě čest se stává tou pravou substancí, která dokáže s lehkostí a elegancí utvářet vztahy „pro dobro všech“, rozšiřovat jejich působení vytvářením prostoru svobody, který jako královská koruna zastřešuje a střeží.

Milovaní, zasílám vám tyto informace proto, že právě vstupujete, konstelačně, do období Černé luny v Kozorohu**, kdy právě tato ctnost bude pro mnohé výzvou a/nebo pokušením. Mnozí si totiž pojem zodpovědnosti, tématu , jež zastupují v zodiaku Kozorozi, vykládají svým egocentrickým způsobem a mají za to, že jejich zodpovědnost končí na hranici jejich tělesnosti. Vy, kteří již dokážete srdcem cítit více. víte, že zodpovědnost není jen o plnění povinností vůči sobě, přestože ani tento základ se ještě mnozí nestihli naučit.. Jde metaforicky o obrácený známý citát o svobodě, který říká, že kde končí svoboda jednoho, začíná svoboda druhého. Tedy ohledně zodpovědnosti – že tam, kde končí zodpovědnost toho druhého, začíná právě a ihned moje zodpovědnost. Ve světě, který těží z oddělenosti a který zapomněl, co to je „být čestný“ se však z obou předešlých vět stal paskvil a nástroj různé formy zneužívání moci.

Právě v tomto období bude teď toto téma „více na očích“ a vy se v každém takovém příkladě můžete ptát: Je to čestné? Jak by vypadalo opravdu čestné řešení této situace? A jsem já čestným?

Rozhodněte se už teď pro čestnost veškerého vašeho jednání a můžete být ujištěni,
že tuto volbu vaše Vyšší Já vždy podpoří. Vyberte si čest místo manipulace, komfortní lži, podvodu či zrady a tato vědomá volba vás sama vyvede z bludiště a sítí vztahů, lidí, skupin, které to s vámi myslí ne-čestným způsobem, který třeba dosud dobře maskovali. Využijte této 9-ti měsíční podpory Lilith v Kozorohu pro rozpoznání existence této královské části ve vás,, kterou přirozeně obsahujete, pokud se k ní vědomě přihlásíte. Toto je další z příležitostí Probuzení a jednoznačné vydání se na cestu posvěcenou pro Novou Zemi, je to výběrové síto, kterým musíte projít všichni.

Zkoušky a situace, které se před vámi rozvinou a vy budete přivedeni ke křižovatce Rozhodnutí, budou těžké jen zdánlivě. Vzpomeňte si na Krále a Královnu, vizte je v duchu,
jak sedí na trůnech, klidní, vyrovnaní,
velmi dobře znající cenu a hodnotu své osobnosti
„pro tento okamžik ve věčnosti Jsoucna“.
Vidíte jejich vzpřímená záda, hlavy i koruny na nich?
Tak to jste Vy – a nic víc ani není potřeba.

 

Já jsem archanděl Metatron
a toto je zpráva přímo pro vás,
neboť Nová Země čeká na své krále a královny.
Máte mé požehnání.

 

Pontis et Oila, 11.11.2017

*  Všechny záměry najdete na stránkách Duchovní školy vzestupu:

 

http://vzestup.webzdarma.cz/karen/ascend.html


Sdíleno:

http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2328:aa-metatron&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128

Děkujeme

12.11.2017