Drazí, milovaní, 

Já jsem archanděl Metatron a tato zpráva se týká zvýšenévlny strachu, pochybností a ne-lásky ve formě různých bolestí, která teď mnohými z vás prochází..  Tlak nízkých energií, které se teď pokoušejí o mnohé pracovníky Světla, souvisí  „s pádem astrálních rovin“, který se právě teď odehrává na několika úrovních a jež bude znamenat  jinak prožívanou kvalitu Bytí. 

Astrální pláně jsou velmi rozsáhlá „území“. Jsou zde hmotné, polohmotné i zcela nehmotné roviny, které již navazují či se přibližují k 5. dimenzi.

Astrál není jenom to, jak to popisují ezoterici. Nezapomeňte na skutečnost, že tyto sféry, stejně jako vše ostatní „v Bohu“ jsou fraktální. Prolínají se tedy do sebe ne-lineárním způsobem. Onen pád potom znamená, že jisté fraktální úseky zmizí, chybí, jsou eliminovány „bez náhrady“ a tím se 4D úroveň stává více jednolitější, než byla předtím.

Dá se říct, že tímto pádem jsou ovlivněny nejvíce 4D hmotné roviny, takže potom z pohledu 5D a vyšších rovin, tato 4. dimenze teď bude „obsahovat“ méně „astrálu“ než dřív. Podíl té nehmotné části 4D se tak jakoby zvětší a stane se více jemněhmotným či spíše již pouze nehmotným „územím“.

A tato zvýrazněná nehmotnost, jelikož 4D se stále bezprostředně „dotýká“ 3D, tedy hmoty, začne svojí nehmotnostní  substancí ovlivňovat i váš svět (3D).

Dá se též očekávat, že průchod 4D dimenzí se nyní stane lehčím, snazším, ubudou totiž bariéry, které zde byly předtím,  kteréžto také působily na 3D, tak jak se jí „dotýkaly“.

Po pádu astrálních rovin započne/ lze očekávat rychlejší „tah“ nahoru, do vyšších rovin. Souvisí s tím také, obecně, čistší pole vědomí, pro lidské vědomí operující na frekvencích bezpodmínečné lásky. Vznikne tak ještě „lepší prostředí“ pro multidimenzionální projevy člověka. Dojde k objevení mimosmyslového vnímání, telepatie, jasnovidectví, vizí budoucnosti u ještě většího počtu lidí, u kterých se tyto formy a smysly začnou projevovat spontánně a to i u těch, kteří se o duchovní jevy dosud vůbec nezajímali.

To, že se jim samovolně rozkryjí určité schopnosti a dary začne poměrně rychle proměňovat jejich životy a způsobí to další mohutnou vlnu probouzení těchto lidí. Pracovníci Světla by měli počítat s nárůstem dotazů těch, kteří budou chtít na nějaký čas jejich vedení a rady, protože s úbytkem „hmoty“ ve vedlejší, čtvrté dimenzi bude i ve 3D docházet již k velice rychlé manifestaci přání, tužeb, ale i všech myšlenek negativních, např. na nemoci atd.

Lidé si začnou postupně uvědomovat vlivy, které na ně doléhají, z médií, z televize, z filmů, z reklamy a někteří citlivější jedinci budou potřebovat již prověřenou navigaci, jak se dostat pryč, do čistších stavů vědomí i žití, stále v rámci té samé životní situace a společnosti.

Najednou bude zřejmé, těmto nově probuzeným, kdo jsou a proč oni „tišší blázni“, ti podivíni bez televizí a sociálních sítí, ti co si vybrali raději samotu a poustevnictví, jakožto ducha-plný výraz jejich svobodné, zdravé volby žití. Mnozí pracovníci Světla pocítí cosi jako satisfakci, protože těmi „druhými“ budou konečně pochopeni. Nastal čas, obecně, vzdát hold této odvážné práci, volbě, službě, inkarnaci „všemu navzdory“, mnohdy bez jakékoliv možnosti spolupráce „s někým“, bez pochopení jejich rodin, bez jistot, v osamění ..

Pomalu přichází doba „sbratřování“ a budování prvních vědomých společenství a komunit těch, kteří pocítili, že právě toto mají učinit, aby pomohli sobě i druhým. Nová Země se začíná rodit v srdcích těch, kteří se probudili a rozhodnou se „být zde i pro ostatní“, pro dobro všech, pro Zemi.

Rok 2018 bude rokem vítězství lásky, jemnosti a soucítění. Otázka „Jak mohu pomoci“ nebo „Co pro vás mohu dnes učinit“ bude tím projevem lásky, ze kterého se zrodí i zcela nové druhy služby, jež naplní mnohé bytosti jako jejich životní poslání. Tato doba již není o žádné konkurenci, hodnocení či soutěživosti, ale o záři duše/duší, jež se spojují v srdci, aby se vědomě, jeden pro druhého, i třetího a čtvrtého, povznesli. Celý Přechod do 5D se tím výrazně urychlí.

Ti, co si zvolí „být hluší a slepí“ budou nadále žít ve světě, který je v takové hluchotě a slepotě podrží. Je to v pořádku, každý jde cestou, kterou si zvolil, že zde bude žít. Jsou duše, které nemají zájem vzestoupit, i těm je/bude umožněno dál být součástí Skutečnosti. Ovšem čím dál rychlejší manifestace přinese i jim ovoce = lekce, kterými budou muset projít, a budou-li se bránit, onemocní.

Já jsem archanděl Metatron a zasílám vám příval mé lásky do vaší srdeční čakry. Máte mé Požehnání.

 

Pontis et Oila, 5.11.2017

8.11.2017