Já jsem Metatron.
Pro vás, kteří jste již dobře na své cestě vzestupu, spolu s planetou Zemí, jsem připravil několik doporučení, pro snazší průchod „konfrontacemi“ jimiž budete v blízké době prostupovat:

Pijte hodně vody. Respektive, pijte jí víc, než doposud a každému doušku před tím požehnejte, např. slovy: „Žehnám ti Vodo a děkuji ti za tvoji Přítomnost, Existenci a Čisté vědomí, kterým mne nyní očišťuješ. Děkuji Ti.

Nespěchejte. Moudrost se nedá předhonit, zrychlit ani nadávkovat dle vaší (ne) libosti. Moudrost přichází jako milující žena ke svému milenci, po špičkách, bdělá a vášnivá, spojená se záměrem svého milujícího srdce, jež rozrezonovává vše na jejím těle..

Milujte se. Nepleťte si však lásku se sexuálním uspokojováním. Vaše milování musí nejdřív pohltit vás celé, ještě než se jako muž a žena k sobě intimně přiblížíte. Milujte se skrze dech, kterým dýcháte, v prostoru, ve kterém se se svým milým nacházíte, respektive od prvního dechu, který se zrodí ve vámi společně sdílené Přítomnosti se spolu milujete, teď už to víte..

Radujte se. Radovat se božskou Radostí je něco jiného než tou světskou, je to souhrn všeho, jež do vás v tomto okamžiku proniká, prochází vámi, skrz naskrz, nahoru i dolů, napříč, všude kolem vás. A ona Radost je látka, která vás neviditelně propojuje nejen v onom „prostoru“, ale hlavně v jádru tohoto Stvoření, tedy v Bohu, který jest Vším co je. Radost vyvěrá z jeho Tvorby, Radost je tím, čím jste, navěky, kdekoliv a čímkoliv kdy budete, alfa i omega Jednoty, pro níž je i těsný termín „kosmická“. Vyciťujte rozlehlost, kterou Radost ve skutečnosti je. Vibračně radost naplňuje celého člověka. Člověk, který se raduje doslova celým svým bytím září, ze všech směrů, ze všech buněk, je to nejvyšší „stav“ Boha, extáze. Je v ní však, na rozdíl od lidsky vyprodukované či uměle nabuzené přemrštěnosti to neextatické, spíše jen „to vyzařující“, spíše „jen“ vyzařující Boha ze sebe, radujíce se 🙂

Milovaní mistři, je nanejvýš doporučeno, abyste vnášeli nejprve do svých životů, ale tím i pro blaho všech tyto svaté atributy, tedy žehnání vodě, rozvahu a klid, vědomé, mistrovské, partnerské milování a zážitek/povědomí (o) všudypřítomné boží radosti, pocházející z Kristova Vědomí, jakožto integrované součásti Boží Jednoty.

Připomínám též ještě denní práci se stříbřitě-fialovým plamenem transmutace a boží milosti, včetně přitakávání „Já jsem Bytost Fialového Plamene, já jsem ta čistota, kterou si Bůh žádá.“ Takto je možné pracovat i pro svého partnera: „Můj partner (jméno) je Bytost Fialového Plamene, on je ta čistota, kterou si Bůh žádá.“ Tuto vzájemnou službu sdílejte jeden pro druhého kdykoliv si na tento akt vzpomenete, jde o mocnou očistu vědomí, jež toto na vyšších rovinách dobře zná a následuje. Rovněž vizualizace bytí v rámci planoucího stříbřitě-fialového plamene je účinnou meditací, opět i na partnerské bázi, jako obrazy v mysli prováděné.

To je pro tentokrát vše.
Usilujte bez úsilí, ve všem konání.
Vědomé dýchání nepodceňujte a pracujte, dle své svobodné vůle na povznesení v lásce a důvěře, že „vše je Tvé“. Jste Tím mocně milováni.

Já jsem archanděl Metatron. Do příště.

Pontis et Oila, 3.11.2017


 

Sdíleno;

http://www.novoucestou.cz/2018/01/17/aa-metatron-a-jeho-doporuceni/

Děkujeme

8.11.2017