Motto: „Když procházíte temnotou a vyjdetení uzdraveni, je třeba propustit věci, na které byste možná ani nepomysleli.“ Kryon

V životě člověka existují věci, které musí pochopit a přijmout – tak jak jsou – jinak jejich „existence“ ho bude stále srážet na kolena.

Jde však často o záležitosti, které nejsou jeho, nejsou jeho součástí, a musí (se) počkat až do bodu jisté zralosti, jež mu umožní pochopit a přijmout i to, co není jeho součástí.

Znát něco „informačně“ není totéž jako věc pochopit celou svojí bytostí. Tzn. absolutní bezvýhradné přijetí, bez jakýchkoliv emočních nároků na možnou satisfakci.

Jelikož některé věci jsou tak daleko za hranicí běžně nastaveného vnímání, může trvat roky, ba i celé životy, než dojde k některým druhům pochopení.

K pochopení, přijetí a propuštění, respektive rozpuštění ve Světle uvědomění. U takových zásadních AHA momentů pak většinou dochází, jako přirozený následek, k jisté vnitřní rekalibraci člověka a někdo z vnějšku to pozorující by snad mohl poznamenat: ten člověk se nějak změnil..

Jako vysoce individualizované částečky Boha zažíváme každý právě ta svoje unikátní, na míru šitá poznání – sebe, druhých, života.. a tak nejde ani náhodou zevšeobecňovat děj, o kterém zde vyprávím.

 Z jistého vyššího důvodu teď však záměrně zmiňuji osobní poznatek, který po mnoha letech strádání, smutku a trápení pomohl vysvobodit kus mého vědomí, drženého do té doby ve studni ne-vědomí. Následné uvědomění a prosté pochopení pak s láskou odpustilo a propustilo všechny, kterých se to týkalo. Nastal stav, který možná vystihuje výraz božský klid. Tak zásadní poznání to bylo, co rozkrylo jednoho osamělého dne roušku zahalující dosud nepojmenované.

Jsou lidé, kteří pohrdají Láskou –  a neví o tom.

Jsou lidé, kteří více či méně okatě či skrytě pohrdají čímkoliv citovým, láskou znějícím a oplývajícím, vším něžným, milujícím a milostným.

Ale protože tito lidé tuto skutečnost skrývají sami před sebou, je ona skryta i před jejich okolím.

V podstatě zde popisuji stav mnoha lidských bytostí, jež dosud „spí“..

Avšak toto jejich pohrdání působí.. a je také i často namířeno na všechny lásku promítající osoby, vztahy a skutečnosti. Z  onoho pohrdání láskou pak občas prosakují různé negativní emoční projevy jako jsou závist, žárlivost, zloba, krutost, sebe-lítost a jiné slabosti ducha, nějak poškozující druhé, brutalita a různé druhy aktivního či pasivně- agresivního chování. Opravdu není na místě být na tomto místě naivní. Naopak.

Jde v první řadě o nás, vždycky, o sebe si (možná konečně) uvědomující Já.  To je naší záštitou a nepropustným štítem, chráněné vědomým postojem : Já Jsem Láska.

Tento postoj či spíše stav bytí, které je víc než slova jej vyjadřující, jsou doslova  živou silou vlastního Vědomí, jež nikoho nesoudí, „jenom“ si (to) uvědomuje. A to dokonale stačí na to, aby doposud skrytě škodící vztahové linky a vazby  vymizely, byly neutralizovány.. přičemž často jde o osoby nám velmi blízké, nejbližší.. Mnoho pracovníků Světla a pozemských andělů mívá ve svém životě takto nelehké životní okolnosti.

Není naším záměrem ani prací opravovat nastavení kohokoliv, neznáme nikoho jeho inkarnační smlouvy a věci, které si má teď a tady vyřešit a za jakých okolností. Není naší povinností dokonce ani chápat postoje těch, kteří „láskou pohrdají“, to není naše věc.

Tou je stav a úroveň našeho vlastního vědomí – to je to jediné na čem opravdu záleží, tedy Sebe-vědomí, jež se rodí z platformy sebe-lásky.

Zdá se, že nastal čas probudit se i ve vrstvách, které doposud takové události odolávaly.

Pouze naprostá jasnost a mluvení pravdy mi pomohou otevřít oči.“ (Cimi, mayský kalendář).

  Máme všichni vše co potřebujeme k tomu se uzdravit, ale také  se probudit. Stav probuzení se mimo jiné pozná tak, že člověk nezavírá oči před žádným poznáním, protože teprve jakmile „uslyšíte pravdu, ta vás osvobodí“, připomínal Ježíš Nazaretský.

 

Mír uvnitř i navenek a božský klid pro každou duši sestoupenou právě teď na Zemi.

Já Jsem Láska, navždy.

Renata


PS. jistě není náhoda, že jsem toto téma zveřejnila 3 dny a 3 noci před 27.7., veledůležitým předělem v našich životech, s nejdelším zatměním a úplňkem ve Vodnáři, po kterém se má zrodit někdo nový – Nový člověk nové éry. Jsem šťastná, že se účastním této Změny.

ps. Nečekejte, že vás někdo osvobodí. Osvoboďte se sami. Jste plně kompetentní a soběstační pro vlastní REvoluci.

 

24.7.2018