Milovaní,
já jsem archanděl Uriel a přišel jsem vám osvětlit
některé souvislosti vašich dějin,
z pozice té Duše,
jež prošla skrze mnohá vtělení.
Tato Duše je posvátná.
Je Matkou vás všech a ještě mnoho generací
přijde na tento Svět skrze ni.
Mluvím o planetární Duši,
která se teď pozvedá
a stoupá spolu se Zemí po spirále do nových výšin
a my všichni z Říší Světla,
včetně mimozemských galaktických rodin
spolupracujeme na této světelné události.

Všechno jde dobře,
ale je to proces, při kterém se již postupně načítá
„každý záchvěv“, reakce, myšlenka, záměr, aktivita,
pohled na minulost i budoucnost
každého jednoho člověka, který je teď na této planetě přítomen,
včetně jeho snových příběhů a meditačních vizí.
Hra na „lepší budoucnost“ skončila,
protože teď již přichází/nastává éra
rychlých manifestací, zhmotňování do reality..
Jistě jste o těchto věcech
často/občas přemýšleli
jaké by to bylo kdyby..
Teď je toto vše doslova před vašimi dveřmi a vám bude
stačit přijít k těm dveřím a otevřít.

Ale.. jsem tady dnes i proto,
abych vám připomněl, že tento proces
není tak „automatický“ jak se na první pohled jeví.
Ve skutečnosti, kvantově vyjádřeno a pochopeno,
je těch dveří, ke kterým směřujete
nekonečně mnoho
vlastně příliš na to, abych vás mohl
jen tak ujistit,
co k vám vlastně doopravdy přichází.

Ono to tak ale bylo vždycky,
jen 3D hustota obsahovala časovou prodlevu
a jisté zámky, které mohly
nechtěné věci nerealizovat na vědomé úrovni Reality.

Existují však různé úrovně Vědomí.

Moje dnešní zapisovatelka by vám potvrdila,
že tyto podsvěty skutečně existují
a také, že se do nich dá dostat
pro vás „ve snovém těle“
tzv. slaňováním.
V těchto podsvětech, v pod-vědomí existujících realitách
se pak manifestují věci a myšlenky, které by
tento svět nemohl nést, např.
kvůli jejich bizarnosti a nízké hladině frekvencí
či lidskému chápání příliš vzdálené formy bytí.
Nicméně jistý matný obraz o tom máte všichni,
protože některé vaše sny o tom referují,
vaše fantazie tam občas sama zabloudí
a někdy se z nich zrodí pohádky či mystické příběhy.
A teď vám řeknu,
že i vámi odžitá jistá vtělení
si pamatují, díky planetární Duši, že i tyto světy
byly dřív součástí „běžné reality“.
Mluvíme teď o dobách, o nichž
se vaše historie neodvažuje bádat jako o reálných.
Přesto, „vy jste byli“ i tehdy
a vaše vlastní životy to dokazují skrze myšlenky,
dotýkající se výše zmíněných podivností.
Tyto světy existují „tady a teď“.

Tím se dostáváme k jádru tohoto sdělení
a tím je smývání závojů mezi dimenzemi, tj.
úrovněmi vědomí do jednoho obrazu Skutečnosti.

Chci hned ujistit, že ty tzv. paranormální světy
povětšinou zmizí, vypaří se, rozplynou v nic,
jelikož kolektivně již nebudou drženy lidskou myslí,
která o nich, na vědomé úrovni, vůbec neví.
Skutečnost bude postupně kousek po kousku nabírat
čím dál ostřejší, barvitější a obsáhlejší vjemy reality,
kterou pak uvidíte všichni.
Už chápete, proč jste byli tolikrát vyzýváni, abyste
pozitivně vytvářely ve své mysli Novou Zemi?

Teď, v tuto chvíli ještě stále
„sedíte na židli“,
ale brzy to pocítíte jako vaši reálnou touhu
„vstát a podívat se“
co je za těmi dveřmi,
protože ona Touha, to jste Vy.
To jste Vy, sami sebou,
když jste se konečně probudili
do Přítomnosti, teď a tady!

Je zřejmé, ano, jak složitý je to proces
a jak „myšlení“ je vážná věc, arci.
I proto vaši velcí Duchové
i dnešní Průvodci z galaktické služby
nabádají, ať jste jako děti,
ať se oddáte dětskému stylu životní hry,
protože tato nevinnost vás ochrání
od možných kolapsů vědomí.
Přijměte fakt, že ještě ani zdaleka netušíte,
jak jste mocní a co dokáže vaše myšlení.
Člověk měl od Boha Otce danou Rajskou Zahradu, Eden,
ráj, který ho naplňoval.. ale zároveň trochu nudil.
Teď přichází čas, kdy si vy sami svoji zahradu snů
máte, budete moci stvořit,
respektive, už stojíte před jejími branami – a brzy
dostanete klíč.

Já jsem archanděl Uriel
a se svojí Lampou Světla
jsem tu, abych vám posvítil na cestu,
abyste nezbloudili.
Jste mí bratři, jste mé sestry,
velmi vás ctím a miluji,
buďte odvážní, buďte smělí,
buďte připraveni
„vstát a jít k těm správným dveřím“.
Klíč od nich máte
„na dosah ruky“.

 

Pontis et Oila, 17.10.2017

18.10.2017