Milovaní,
zdravím vás opět prostřednictvím
mé české zapisovatelky,
která pro česko-slovenské čtenáře
připravuje naše andělské Zprávy z Nebes.
Těchto zpráv je již celá řada
a vše je jen otázkou správného načasování,
sladění energií, v prostoru a čase, na Zemi.

Dnes, v této zprávě, bych se rád vrátil k mému minulému poselství ohledně významu českého národa,
jako duchovního vůdce vzestupu v tomto období,
ale hlavně jako tzv. duchovní zálohy pro časy budoucí.
Jak jsem vám již připomínal minule, Duše českého národa,
obsahující přímo řadu duchovních velikánů,
je z našeho pohledu, nadhledu zeshora, z naší sféry,
čímsi ojedinělým.
Tyto velké duše, vytříbené jedinečností
vašeho českého jazyka, češtiny,
se navíc dobrovolně ujaly stráže
nad českou zemí a díky nim
bylo v minulosti
„odkloněno“ několik zásadně nepříznivých
časově-vývojových os,
které ony doslova nadzvedly, podržely
a nesly samy sebou
„o kousek výš“.
Český Duch je opravdu velmi silný ve své autonomii.

Rád bych každému z vás předal kus té velkoleposti,
kterou skrze tyto velké české duše ve vás vidím.

Na rozdíl od jiných národů, vy jste připravení.
Sleduji pozorně jak každý den
proměňujete jemně své životy,
jak zlepšujete své domovy,
jak myslíte jasněji a vstřícněji jeden k druhému,
jak zacházíte se svými vztahy
a hlavně, jak cítíte svými srdci.
Ano, to Srdce, to je to,
co vás Čechy tvoří
a tajně drží nad vodou,
nad jakkoliv nepříznivými událostmi,
i kdyby té vody bylo nevímkolik.
Jste veskrze skromní Hrdinové
a jako děti, tak samozřejmě, se dotýkáte pokory,
protože cítíte,
že i ona bydlí v tom Srdci.
Pokora vás nezlomí, nikoliv,
díky ní se brzy osmělíte
zvednout své hlavy,
jakmile pochopíte význam
„odevzdání se Boží Vůli“.
Přeji si, abyste cítili,
že cokoliv vám k tomu dodává ego,
že to je vítězství.
Jen je to vítězství bez bojů,
to vnitřní, co si vybírá být vítězem se všemi, jako společenství,
jako duchovní platforma pro generace,
které přicházejí.
Vaši předci přirozeně předjímali tyto události.
Z generace na generaci se předávaly
a posilovaly hodnoty Ducha,
který se nikdy jako národ nezaprodá,
jehož nic nezlomí a nikdo si jej nekoupí.
Každý Čech dobře vnímá,
jak cizinci Čechům, obecně,
málo rozumí
a jak to ve své podstatě není jenom
o náročnosti porozumění vaší řeči.
V tom tkví také a dál se posiluje
vaše duchovní síla, skrze vibrace češtiny,
což ovšem není nic o výlučnosti či nadřazenosti.
Na druhé straně víte, že je potřeba
zvládnout obě polarity,
teprve pak se stáváte mistry,
kteří pomáhají druhým jen svou pouhou existencí, přítomností.

Duše českého národa je ještě mladá, ale řečeno metaforicky, je již ženou,
která je připravena sdílet své bytí s někým dalším.
Kristus se zrodil ve mně,“
říká jedna andělská iniciační modlitba
„neboť Já jsembezpodmínečná láska, která jsem. Přijímám své duchovní vedení na Zemi
a manifestuji nevinu všech bytostí.
Poznávám hodnotu svého Vyššího Já,
neboť Já jsem Ditě Boží.“
Toto je Vědomí Krista
a poselství Anděla Neviny a patrona Vzestupu,
jednoho z Elohimů,
kterého vám doporučuji oslovit a požádat
o cokoliv, co vám leží na srdci, co vás tíží, v introspekci, meditaci, rozjímání.
V tento adventní čas a i díky Merkuru, jež se stal retrográdním,
můžete očekávat skutečný průlom mnoha „srdečních záležitostí“.

Přeji vám, milí Češi, Moravané a Slováci
vaše osobní niterná vítězství
s jemností, citem a hloubkou
kterých se málokdo odváží,
nechť jsou vaše Srdce plně uzdravena,
nechť jsou povoleny všechny okovy na nich,
ať jsou odplaveny vaše bolesti,
nechť jsou vaše srdeční čakry otevřeny,
ať vaše české Světlo zaří na všechny světové strany,
jako srdce Evropy i celé planety.

Mír ať je s vámi i ve vás,
děkuji všem, kteří četli a sdílí.

Já jsem archanděl Michael
patron a ochránce českého národa, teď a navždy.

Pontis et Oila, 4.12.2017


 

 Invokace Iniciace Vědomí Krista, pro osvobození vnitřního dítěte:

http://www.exmity.cz/pro-milovane-vnitrni-dite-iniciace-vk/

10.12.2017