Drazí čtenáři,
tak, konečně to „přišlo“ a já jsem tu s dalším cyklickým výkladem. Je to vlastně přesně měsíc, od toho posledního, resp. prvního 🙂
Karta, kterou tady máme dnes pro své další využití:

11. OSOMATL = OPICE

Skoro bych řekla, opět, jak geniální, dokonalost synchronicity! Dá se říct, že symbol Opice, jež v jednoslovném významu znamená moudrost, skvěle rezonuje se znamením Střelce, do kterého vstoupilo Slunce tento týden, 22.11.. A v mayském kalendáři nyní běží trecenium Chuen/Opice. V mayském pojetí je to mistr, umělec, řemeslník; Chuen je mistrem všech umění, talentů a moudrostí, je to symbol hravosti, štěstí a kreativity. Mistrovstvím Střelce je zase upřímnost pramenící z moudrosti, kterou člověk získal ze zkušeností.
Pro toltéky je to velmi podobný symbolismus – zvídavost, touha po poznání a moudrost. Opice je znamením toho, kdo zkoumá, kdo má vědomosti, kdo vyučuje:

„Jsem nevzdělanec, který chce vědět
pak jsem mudrc, který je schopen vyučovat.
Mezi mnou a mnou, jen okamžik, jen skok.“

Je zde velká příležitost i pro nás, učinit v sobě takový kvantový skok.. Ve znamení Opice jde  totiž  o dosažení transcendence, jež je výsledkem podřízení pozornosti vědomí lidské smrtelnosti. Tuto transcendenci nazýváme moudrostí.

Toltéčtí mudrci věděli, že jediným učitelem je Velký Duch a tak jejich systém učení spočíval v tom, že žáky vedli k tomu, aby oni sami učili sebe samého. Oni nepěstovali žádné umělě uctivání lidí, žádné obdivování duchovních vůdců a učitelů. Oni, toltéci, dobře věděli, že když učitel zapomene na své spojení s posvátným zdrojem veškerého poznání, jeho duše umírá. Takový učitel se stává podvodníkem, který má potřebu být uctíván druhými, aby uvěřil svým vlastním lžím.

Tolik obecný význam karty a nyní se ještě podíváme, co nám vložila Opice do jednotlivých kvadrantů jako vzkazy k našemu dalšímu posunu tímto obdobím:

1) tělo a hmotný svět
Opice v tomto kvadrantu znamená znalost tajemství těla. Měli byste se pokusit dál prohloubit své vědomé spojení se svým tělem a naslouchat jeho potřebám. Moudrost našeho těla dalece přesahuje vše, na co může přijít hlava, přesto většinou pouze v hlavě dlí pozornost dnešního člověka. Toto je duchovní pobídka dát tělu, více své celodenní pozornosti a třeba i začít s jógou, tai-či, čchi-kung cvičeními. S Opicí půjde teď vše snadno a hladce. To samé se týká i materiálna a financí, kde Opice pro vás má příslib nových tvůrčích nápadů a inspirací, včetně i způsobů jak vydělávat peníze. Buďte zvídaví, buďte hraví. Úspěch je téměř zaručený, jen držte vše v rovnováze, tj. materiální úspěchy spolu s duchovním životem.

2) mysl/zaměstnání
Toto je opravdu téma pro zamyšlení. Opice v tomto kvadrantu nabádá ke zkoumání, výzkumu a analýze. Je to o jasné preferenci introspekce, v tomto období, ať už jste introverti či extroverti. Je to o hloubání, sebezkoumání, ale také o studiu, psaní, čtení, vědě, prostě shromažďování informací. Nejprve pro sebe, ale také jako možnou pomoc druhým. Cokoliv vás zajímá, jděte dál a zkoumejte ten námět, jež se objevil jako první na vašem seznamu položek, které byste chtěli prozkoumat hlouběji, je to důležité.Jde o kultivaci vašeho skrytého intelektuálního potenciálu, a to jak pro sebe, tak pro ostatní, pokud je vyučování součástí vašeho osudu. Zde se rodí ten moudrý člověk, který hledá řešení lidských problémů.

3) emoce/vztahy
Na tomto místě se objevuje léčitel. Jde o schopnost pomáhat druhým, resp. jeden druhému, při zvládání těžších emočních zátěží a situací. V tomto čase mohou přijít.. Otevřete své srdce, abyste cítili, to je vždy první krok, jak pomoci. Asi největší pomocí, alespoň v té první, akutní fázi prožívané emoční bolesti, je vždy pozorné naslouchání. Nezaujaté, pozorné naslouchání, se srdcem nesoudícím, otevřeným dokořán, ne jen malá škvírka. Vězte, že tady, málokdy jde vůbec o jakási „řešení“. Navíc, co je pro někoho řešením, může být pro druhého naprosto nepřijatelným. Proto, pokud to neumíte, toto je duchovní pobídka, kterou vám zřejmě život připomene i sám, tj. učit se pozornému naslouchání. Sledujte spíše dynamiku energie lidského chování, zaznamenávejte a pozorujte Přítomnost, která se před vámi odehrává, jako akt „obyčejného lidství“. Nic a nikoho nesuďte, i kdyby to byl člověk, který po vašem boku je „od nepaměti“ a vy máte za to, že ho znáte, že víte atd.. Zbavte se, možná jednou provždy, té potřeby „dělat závěry“. Nemusíte „vědět nic“. Jen.. Zůstaňte stále otevření. Toto je láska, ten prostor Bytí, který takto dáváte druhému člověku, sebou samým. Toto je mistrovský Soucit, zážitek neutrality, který snášíte na Zemi. Díky 🙂

4) duch
A celé to vrcholí v kvadrantu Ducha, ve kterém nám Opice klade vážné, ale pro někoho možná konečně ty správné otázky a myšlenky. Je možné, totiž, že právě vy a právě teď jste připraveni vydat se na cestu duchovního učitele, že jste připraveni přijmout tuto roli. Ano, pokud jste došli tak daleko na své duchovní pouti. Pokud jste byli schopni dosáhnout rovnováhy ve svém životě a překonat a integrovat nejobtížnější aspekty svého stínového já. Pokud jste naslouchali svému srdci a udržovali spojení s Velkým Duchem, ať už to pro vás znamená cokoliv.. Zlaté pravidlo zní: Nemůžete vyučovat to, co jste se ještě nenaučili. Nemůžete sdílet to, co nemáte. Položte si proto tyto otázky: „Co bych chtěl(a) dát druhým? Dosáhl(a) jsem toho?“ Jedině když jste dosáhli někam, kam chcete pozvat i druhé, máte něco, o co se můžete dělit s druhými. Upřímně se ptejte sami sebe:  „Došel jsem na své cestě duchovního vývoje dostatečně daleko, abych mohl pomáhat těm, kteří jsou teprve na začáku? Co bylo mým největším neúspěchem? Překonal jsem to? Co chci učit druhé? Naučil jsem se to už sám? Realizoval jsem své sny? Chci pomáhat druhým z upřímné touhy sloužit lidem, nebo z ješitné potřeby být považován za učitele?“ Stanovte si v této oblasti vysoké cíle a začněte pomáhat druhým teprve až jich dosáhnete. Učte se dál dovednostem, které budete při této práci potřebovat. Vyjádřete vděčnost všem, kteří vám pomohli na vaší cestě, kteří vás dovedli až sem. Cítíte-li se povolání stát se mudrci, neplýtvejte časem. Jděte za lidmi, kteří vás mohou naučit to, co potřebujete vědět. Buďte upřímní a žádejte to, co chcete. Budete-li vytrvalí, nakonec vám bude dáno to, o co jste žádali. Hodně štěstí!

Přeji vám všem krásné období plné nových zážitků i vědomostí, pramenících z životního mystéria, jež nás obklopuje na každém kroku a má pro každého z nás tu jedinečnost zázraku, náš život.

S láskou a požehnáním, Renata


Autorem textu je Renata Sabi. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dál kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, výhradně bude-li  uvedena tato poznámka, včetně funkčních odkazů na stránky http://www.exmity.cz/

24.11.2017