AA Gabriel: Pro ženy dneška

Drahé ženy,

jsem tu dnes abych opět krátce doplnil poselství archanděla Michaela „o mužsko-ženských přeměnách“.

Možná jste již vy, citlivé bytosti, zrozené tentokrát v ženských tělech,
postřehly ony procesy, jež teď budou čím dál intenzivněji proměňovat vaše muže, partnery, přátele, kolegy i šéfy.. a tím budou procházet změnou všechny vaše vztahy.
Buďte velmi tolerantní, vůči nim, v této době,
už jen kvůli sobě, protože jakkoliv katarzní stavy mohou potkat vaše muže,
vy bez nich „nemůžete být“ a já vím, že tomuto prohlášení rozumíte.

V novém světě, kam společně se Zemí směřujete,
budou vztahy tím nejdůležitějším.
Některé ženy toto chápou už dnes,
jsou to ty, které nenásledují všeobecné emancipační trendy,
které už nejsou schopny ve své necitlivosti zpozorovat, jak s muži,
vlastně, manipulují.
I ženy mají své ego, je však dobře skryté pod šaty, co prý dělají člověka.

Naštěstí, a jak už ve svém textu naznačil i AA Michael,
úroveň vnímavosti, které muži postupně dosahují,
je nakonec „zachrání“ před ženským ponižováním,
respektive tato přelomová, iniciační fáze  bude pro muže
spíše epizodní záležitostí.
V žádném případě se neschyluje,
ani nenastane nějaké opakování minulosti, ve které ženy mužům vládly.

Milované sestry,
vy dobré světlo nesoucí duše dneška i příštích dnů,
chci vás ujistit, že nebesa nad vámi bdí a hlídají vaše citlivá, otevřená srdce,
jež vysílá frekvence, vlny lásky, té bezpodmínečné, všeobjímající,
rezonující s mateřským principem Matky Země..
jste vzácným ve-smírným artiklem v této vzestupové, transformační době
a ve velké míře záleží/bude záležet na vás, jak a kudy se posunujeme.

Nic není samozřejmostí, nic není dané, boj s temnotou neskončil,
byť se každý den probouzejí další duše.

Tato doba je těžká a je o velké statečnosti, každého jednoho  z vás.

Chci vás na tomto místě povzbudit připomínkou
skutečné ženské moci, tj. lásky,
kterou ztělesňujete svým pouhým ztělesněním.
A je důležité, abyste si toho byly vědomy,
abyste přepisovaly, obrazně, každou situaci, ve které se ocitnete
láskou, úctou, přijetím, důstojností.
Skrze vás se rodí nová pokolení,
to díky vám sem mohou přicházet další dobrovolníci,
duše z hvězd, to vy jste branou pro světlo a jejími strážkyněmi,
to vy tak důležité jste..

Všechny vaše myšlenky, rozhodnutí, volby, činy, strategie, spočinutí..
to vše je opravdu nesmírně důležité,
abyste braly sice s lehkostí, ale zodpovědně a vážně,
neboť jak říká jedno rčení,
ďábel je skrytý v každém detailu,
tak si na něj posviťte, raději víckrát než vůbec či jen ojediněle.

Vše se teď velice rychle mění, proto již nic a nikoho nesuďte, neposuzujte,
nedávejte ničemu staré nálepky a zbavte se i potřeby radit druhým,
protože i vy se měníte,
a to je o Svobodě.
A tak nechte věci raději plynout, nechte se vést,
jen dýchejte a ciťte co nejvědoměji ono „teplo uprostřed hrudi“,
jak tam plane vaše duchovní Srdce..
Vězte, že takto „být“ stačí, abyste byly tím majákem,
pro vaše nejbližší i pro ostatní, neboť vše je se vším propojené..

Jsem „tady“,
kdykoliv ucítíte zmatek,
tíseň či strach, jen se utište a zavolejte mě,
jsem tím kým jsem právě pro vás, milé ženy, neboť „jsem jednou z vás„.

Já jsem archanděl Gabriel

 

Pontis et Oila, 24.10.2017

24.10.2017