Milovaní,

vrací se vám mnohým vzpomínky, které vás možná rozrušují, protože dost dobře nevíte, co s tím dělat.

Ty vzpomínky se vynořují proto, že slupka po slupce, letokruh za letokruhem, to vše postupně odpadá a vy směřujete ke své celistvosti a zároveň do svého jádra.

Běžně se některým stává, že se jakoby na čas úplně přeladí na jinou frekvenci – na frekvenci minulého života, vašeho minulého já.

Nečekejte, že se vám rozkryje celý příběh, možná částečně ano, ale bude to spíše výjimka.

Co k vám ale jistě pronikne, a někomu možná i pěkně hluboko pod kůži, je esence a důležitý střípek do mozaiky, která se před vámi postupně rozkrývá. Je to velké dobrodružství. Je to proces vedoucí k integraci všech vám dostupných částí do jednoho celku.

Je důležité být tomuto procesu neutrálně otevřený, bdělý ke všem impulsům z této události plynoucí.

Protože se jedná o fraktální proces, impulsy k vám mohou chodit po dobu několika dnů až týdnů. Vždy to bezpečně poznáte, že toto je zpráva, vjem, informace, uvědomění, myšlenka z jiných sfér, protože to většinou přijde uprostřed běžné činnosti, jako třeba mísení těsta či mytí nádobí, tedy nějaké činnosti, při které jedete částečně na autopilota, takže je zde prostor zachytit v mysli takové impulsy.

Možná vás to na chvíli vytrhne z vaší reality a vy upadnete do stavu melancholie duše, která se najednou poznává ve vás.

Právě tyto postupné seznamovací události probudí multi bytost skutečného Člověka, ne tu poloomráčenou loutku bez špetky sebe-vědomí.

A díky tomuto fenoménu, který se postupně bude dít většině lidem, a díky masovému sdílení kolektivně se dějících paradoxů, se začne pomalu hroutit holografický konstrukt, ve kterém se odehrává svět, jak ho znáte.

Pamatujete na Neovu černou kočku? Nebude to vypadat jako to bylo v Matrixu. Tentokrát se to stane obráceně.Tentokrát ten, kdo začne panikařit, když „uvidí dvakrát tu samou černou kočku“ budou správci Matrixu.

Každý člověk, který vědomě přijme a integruje každou svoji část, ať už byla-je jakákoliv, ať už se o sobě máte dozvědět jakkoliv šokující pravdy, ten hlavní a jediný úkol zní: neposuzovat, akceptovat svůj vlastní vývoj a sbírání zkušeností, a že z pohledu Duše/celku nejde o nic osobního, byť prožitého jako konkrétní Já jsem ta/ten, která/který jsem.

Je mnoho důvodů, proč se lidem otvírají vjemy z minulých životů. Ten zásadní je samozřejmě Transformace, ten mnohokrát jediný důvod mnoha současných vtělení. Vzestoupit ve fyzickém těle si ale vybralo jen určité procento, většinou Hvězdných semínek, starobylých duší. Většina z nich má již tento proces z větší části zvládnutý. Nyní se budou objevovat a rozklíčovávat ty opravdové jednotlivosti a detaily vaší povahy, budete se poznávat tak, jak jste se dosud nepoznali – a bude vás to bavit.

Pochopit některé nuance vašeho vnitřního nastavení, vaší innate, která si pamatuje vše čím jste kdy byli, je právě to, proč tu jste a proč se to všechno děje. Tlaky na jisté stránky vaší osobnosti, způsobené přívalem velmi specifických energií, vás budou nutit najít pramen, který to napájí. Tyto zprávy vaší duše již totiž nebudou ležet kdesi v podvědomí, potlačené, skryté, nepovšimnuté. Díky mohutnému Světlu již vaše duše bude promlouvat přímo, vlastně jde o splynutí Duše s tělem, které se bude projevovat větší citlivostí a vnímavostí vůči vyšším rovinám Duše.

Duše chce pro člověka vždy to nejlepší. Odvážlivcům dnešní doby přináší možnost poznat sebe sama, ale z toho kosmického hlediska, které ale také zahrnuje kus osobní psychologie.

Být sám sobě léčitelem je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Žádejte o pomoc tam, kde cítíte, že už na to dál nestačíte, když pocítíte potřebu dalšího významného impulsu, který vám přinese mnoho nových, chybějících dílků do celkové mozaiky.

Od vás se chce pouze následovat tyto impulsy, ale příliš se v ničem neutápět, být zvídavý a připravený obdržet červenou nit, která vás zavede zpátky, tam kde to všechno začalo.

Připravte se ale na to, že takových „začátků“ teď bude hodně. Dá se říct, že všechny konce už skončily a to co přichází, jsou jen samé nové začátky.

Přejeme vám, aby každé nové setkání vás se sebou samým byl pro vás zážitkem, díky kterému se budete ještě víc chápat, ještě víc milovat. A díky tomu budete milovat víc i druhé lidi, protože každý z vás si prošel mnoha zkušenostmi, mnoha tvářemi, které vnímaví jedinci jsou schopni dokonce postřehnout ve svém obraze.

Berte proto vše s lehkostí a vděčností za existenci, přítomnost a blaho, které je za vším, které nese tento Svět a všechny vesmíry.

Zdraví vás Archanděl Gabriel a Galaktika.

Pontis et Oila, 23.7.2020

Dovětek: díky zvlástní souhře synchronicit, za par hodin, tentýž den, byl na Příznacích pořad s M. Zelenkou, kde vysvětluje výše zmiňovaný proces integrace, vřele doporučuji: