Milovaní,

časy se velice rychle mění. Někomu již běží čas rapidně rychlým způsobem. Je to pocit jako jet bez brzd z velkého dlouhého kopce.. a přitom cíl je v  nedohlednu.

Mnoho z vás se pod tlakem životních okolností stalo rukojmími svých životů. Jiní s mírným náskokem sledují, jak se životy druhých nečekaně a náhle přeuspořádávají.

Především muži se nyní dostávají do situací, kterým ani neví, jak vlastně čelit, protože něco jim říká jejich rozum, který se zdá být pragmatický a rozumný.. ale něco docela jiného tiše zní z jejich probouzejícího se srdce.. ale oni váhají podlehnout „takové slabosti“. Prozatím to takto mnozí vnímají, že srdce – to je slabé.  Že milovat je slabost. Že cítit vděčnost znamená podlehnout nějaké vyšší síle či autoritě.

Kdo se však nemýlí, ne v tomto bodě přítomnosti srdce, jsou ženy.

Každá žena vnímá, co je pro přírodu = život = pro příhodný život  v této přítomnosti, to správné. Byť jakkoliv ne-logické,  možná směšné, možná tak malé..? Žena cítí, co kam vede a co to přinese, jestli dobro nebo spíše ne-dobro. Mužům jsou vzdálené a nejdou vysvětlit tyto věci. Nejsou v nich zakořeněné. Ale v ženách ano.

Žena to ví, žena to cítí.. i do budoucnosti. Vědmy jsou ženy. A každá žena je vědma, ta jež je spojena s Přírodou a Přítomností.

Tyto dny a přicházející měsíce vám přinesou mnoho nových informací, mnoho Světla, pravého prosvětlení. Vaše Duše se připravila na tento okamžik a nyní k němu povede i vaše osobnosti. Přicházíte k zásadnímu Bodu obratu, k o-svíce-ní, na nebe-vzetí.

Prostředníkem a nástrojem k tomu budou ženy. Srdce mnohých budou muset být nejdříve zlomena – a pokořena – jak je ostatně častým jevem na této planetě, že lidé procitají až skrze utrpení.

Ale i tentokrát je zde svobodná volba a možnost prozření v jakémkoliv bodě Přítomnosti. Díky síle světelných energií přítomných na Zemi má tuto možnost doslova každý, kdo se zde nyní nachází.

Síla srdce bude stále zřetelnější. Přijde doba, kdy i muži tuto sílu začnou vnímat a pochopí, co tím ženy „myslí“. Bude to čas dosahování skutečné rovnováhy pohlaví a polarit. Skončí podezřívavost, nedůvěra a pohrdání „tím slabým“.

Ženy mají pouze jediný úkol – zůstat zakořeněny v Přítomnosti, ať se kolem nich děje cokoliv. Čeká je něco jako závěrečná zkouška, ta fáze, kdy Mája seslala všechna svá mámení pod strom bódhi, kde seděl Gautama Buddha.

Čirá Přítomnost je spása.

Není nic než To.

Já Jsem To.

Nádech – výdech..

A znova…. a znova.

 

Já jsem archanděl Metatron a s požehnáním vám posílám tato Slova.

Pontis et Oila, 16.4.2018

22.4.2018