Milovaní,
dnes jsem pro všechny, kteří budou číst, připravil poselství, týkající se důležitosti čistoty a to především čistoty vašeho českého jazyka. Jsem zde, abych podpořil ty z vás, kteří cítí významnost českého národa nejen v této přelomové, přechodové době, ale i v časech budoucích.

Možná se cítíte zmatení, ohledně vývoje událostí, možná váháte s podporou myšlenek, jež tento národ vynášejí na světlo ze sklepení dějin. Možná se dokonce někteří stydíte za to, že jste Češi. Ujišťuji vás, že něco takového by si mohly prosévat myslí všechny národy. A hlavně,  vy toto vše již máte za sebou, to je historie, kterou jak jde čas, necháváte odejít. Teď je tady nová doba, Nová Země, rodící se v každém z vás.

Mohl bych dlouze rozebírat důležitost čistoty mysli, což jsou čisté, jasné, na dobru, lásce a soucítění nesené myšlenkové proudy, jako základny, ve které se jedině může usídlit Duch Svatý. Váš záměr, tj. vědomé rozhodnutí, vždy určuje to, co se z něj zrodí. Síla lásky – a lásku nikdy nepodceňujte drazí – upřímnost a vznešenost srdce, to jsou atributy, které vždy prosvětlí každý, jakýkoliv okamžik. Bytí v lásce je ve své podstatě jednoduchou záležitostí.

To s čistotou češtiny to už takové není a tímto poselstvím se k vám obracím, milovaní, Češi aj Moraváci, važte si základny vašich duchovních vibrací a postarejte se o její vzkvétání. Zabraňte devastaci a degradaci vaší mateřštiny, to vám vzkazují nejen vaši předci, ale rovněž veskrze všechny slovanské národy, které se nyní probouzejí ve své nové existenci.

Vaše země, ta krásná a magická česká kotlina je křižovatkou mnoha cest. Dá se proto očekávat, že zde budete potkávat vlivy cizích jazyků a národností. Ale myslíte, že je to pouhá náhoda, že jazyk český je vybaven takovou lingvistickou náročností, že naučit se skutečně dobře česky je pro ty „za humny“ tvrdý oříšek, až nerozlousknutelný? Kdepak, to jsou všechno opravdu silné a duchaplné ochranné prostředky, aby si čeština zachovala svoji vibrační úroveň „jen pro Čechy“ a pro ně spřízněné souputníky, jež jí porozumí, byť jí nemluví. Tím teď myslím bratry Slováky.

Přichází doba, kdy se mnozí dosud neprobuzení probudí, jak sílí paprsky gama záření z centrálního Slunce a skrze vaše Slunce proudí na Zemi, jak jsou fyzická těla zbavována temné „hmoty“, jak jsou očišťovány tělesné orgány a buňky, včetně mozkových. Důsledkem tohoto působení budou lidé dosahovat větší vnímavosti a citlivosti, vše se zjemňuje, jak – řečeno metaforicky – sestupuje skrze pole probuzeného vědomí Nebe na Zemi. Už se to děje.

Jedním z projevů, který možná prozatím nepociťujete hromadně, bude efekt zření slov v bodě přítomnosti, což se těžko popisuje slovy, ale jistě to zaznamenáte, protože ucítíte, že vnímáte slova nově, jinak než dřív. Mnozí budou mít zvláštní pocity, co se slov týče, a to i v případě „nemluvení“. Proto je tak převelice důležité už teď toto vědět a mluvit pečlivěji, být si vědomi kvality své řeči, jakých slov, slovních spojení a výrazů často používáte, co přijímáte v podobě řeči, co tvoříte svým mluvením. Zní vám to krásně?

V tuto chvíli bych se rád zmínil o jednom slově, týkající se  soudobé češtiny. Na infiltraci tohoto slova se již mnozí pokusili upozornit, zdá se však, že povědomí většiny je jím uspáno jako nějakou omamnou substancí. Jedná se o slovo „úžasný“ – a já vím, že mnozí jste již o tomto slově slyšeli. Kdo to prozatím neví – a cítí se oslovený – nechť zapátrá po těch správných informacích, jsou dostupné, jsou známé, nenechte se pomýlit veřejnou propagací. A je to důležité, což poznáte sami, jakmile dospějete k rozhodnutí – a já věřím, že se tak u většiny Čechů jednoho dne stane – se tohoto trojského koně ve své řeči a mysli zbavit. Nádherný a krásný anebo úžasný, tedy děsný a strašný – sami rozhodněte, jaký život chcete mít, kam směřujete vibračně, jací lidé vás obklopují, jaký svět a jakou zemi tvoříte dnes pro své potomky, svými slovy, mí milovaní Češi?

Je čas probudit se a to i „mezi slovy“!
Jsem u toho s vámi, otevřete se vlastní kráse, zamilujte se do své mateřštiny, to Ona je prostředek k vašemu obrození.

Já jsem archanděl Michael, ochránce a patron českého národa, pro teď a navždy.

Pontis et Oila, 25.2.2018

4.3.2018