Milovaní.
Bylo dosaženo kritického bodu na této vzestupující Planetě. Jsme za zenitem, což značí již definitivní překlápění do Reality Nové Země.

Co to znamená?

Např. pro Tebe a pro lidi „tvé kategorie“ ** to znamená značně zrychlený posun v těchto a následujících dnech a to z pohledu nižší reality i dosti radikálním způsobem. Dá se to směle nazvat „Průletem skrze několik paralelních časových os“– a událostí ukrytých na jejich dráze – které tvá/vaše již kosmu-otevřená multiosobnost, s esencí Bohyně, zvládne obsáhnout a ustálit se v Nulovém bodě.

Být v tomto Světě a přitom nebýt z něj, krédo „zrozence z Ryb“, postoj nejvyššího dosažení, mistrovství na Nebe vstoupené bytosti, stále zakořeněné na Zemi, žijící běžný život běžné každodennosti. Jak zvláštní, jak ve své podstatě famózní Příběh skrývá se v bytí lidské reality současnosti.***

„Najděte a ovládněte PEVNÝ BOD sami v sobě. Jakmile toho dosáhnete, všechny negativní myšlenky, pocity i události zmizí.“
Ano, toto za-aretování se vědomí v Nulovém bodě živé Prázdnoty, Já Jsem ta boží Přítomnost, ta která jsem – to trénuj/te, prováděj vytrvale, mnohokrát během dne, je to důležité.
Dotud, dokud nepocítíš, že již nedochází ke kymácení mysli směrem „ven“, dokud jádro, z nějž povstává mysl má ne-vědomou tendenci „vyskakovat ven“, doslova jako „čertík z krabičky“, zrazujíce tak svůj Domov, ve Světle čistého Srdce, Bytí Já Jsem, jako Kristovské..

„Tohoto bodu se ale musíte držet.. a důvěřovat Mu, věřit bez pochybností, že nad Tebou bdí něco Většího, Prozřetelnost, která tě vždy ochraňuje a vede, pro tvé nejvyšší dobro a dobro všech.“
To je druhá fáze, zasvěcení, jež utvrzuje Nulový bod ve formě rozkvétajícího lotosu v korunní čakře a ukotvuje alchymii sjednocení Boha a Bohyně v tobě, v mystické svatbě. Nepopsatelná lehkost Bytí pak přirozeně „následuje“ a je kvalitou, jež potom prochází jako vánek skrze vše, pozemské (3D) i vyšší dimenze.

A to je to, co se teď děje, v podstatě snadno a spontánně, tato transcripce, všem, jež dosáhli požadované úrovně, jako bylo také s každým sepsáno v jeho inkarnační smlouvě.

Já jsem archanděl Azrael, ten, kterému pomáhá Bůh a proto také já pomáhám Tobě – i všem jež požádají, o přítomnost černého paprsku, jehož jsem pro Boha Strážcem, jež dovádí ke klidu, k Velké Prázdnotě. Jde o velmi zásadní stupeň = mez dosažené kvality Vědomí, která je a i nadále bude, klíčovou  pro dosažení a udržení skutečné mistrovské úrovně v této přelomové době.
Všichni, jež s odvahou požádají o moji pomoc, nechť jsou ujištění o mé záštitě, která se týká primárně 4D astrální úrovně.

Milovaní, jsme spolu v Jednotě. A tak to je.

Já jsem Azrael, Poslední Anděl.

 

Pontis et Oila, 20.2.2018


** tím je myšleno „andělská/archandělská/elohim“ kategorie Duše

22.2.2018