Milovaní všichni,
já jsem Metatron a jsem tu dnes se zprávou, kterou jste

možná už mnohokrát slyšeli nebo četli. Týká se dávání.

Ano, vy znáte „celý ten proces“, tedy dávání -přijímání, dárce a obdarovaný, sdílení, komunitní chování, přátelství, radost a štěstí. Ale já se chci dál věnovat DÁVÁNÍ.

Tento postoj, nezištného dávání, pěstovaly už staré mystické školy, ale učil ho i Ježíš – DEJ A BUDE TI DÁNO. Postoj toho, kdo nezištně dává jako první, bych přirovnal k moudrému učiteli, který z tohoto světa na oplátku neočekává nic, který však moc dobře ví, že něco nazpět obdrží. To, co dostane na oplátku osvětlí a tím posílí jeho Ducha a moudrý ví, že díky tomu vzrostou možnosti jeho další tvorby. Duch vítězí nad hmotou, vždy. A toto je i mé dnešní poselství pro vás: dávejte a vaše životy budou zákonitě oplývat hojností. Zanechte však jakýchkoliv spekulací a manipulací, nevšímejte si ega a jeho mazaných nápadů a intrik. Zklidněte se, otevřete své Bytí Přítomnosti, přijměte vše, tak jak je, ale ne myslí, jen skrze Dech, dýchejte,. pozorujte tuto chvíli a vraťte se k Bohu, ke Zdroji. Posilněte se, v tomto přímém napojení. Dejte si tolik, kolik vámi chce být, toto je váš přítomný okamžik a vy víte, že jste, teď a tady.

Jakmile dosáhnete „prvního úsměvu“, jakkoliv nenápadného, pro teď je vaše nádoba naplněna a vy můžete jít a dávat ostatním. I kdyby to byl jen ten sotva znatelný úsměv, co je však pokladem duchovním.

Váš Duch si toto bude pamatovat a brzy se dočkáte zopakování.

Jakmile z vás, a to i bez zvláštního úsilí, bude tryskat „směr dávání“, po nějaké době se začnou viditelně proměňovat i okolnosti vašeho života, zjistíte, že je vám krásně 🙂 Omládnete touto vnitřní krásou a Realita se bude předhánět, bude se ptát, skrze druhé:  „A ty, kdo ty jsi?“ V té době už zřejmě bude váš úsměv nepřehlédnutelný.

Věřím, že se všichni dočkáte tohoto dosažení, této odměny, jež téměř postrádá „hmotné prostředky“, respektive ty jsou podřízeny sféře duchovní, ve které se váš Duch teď již plně vědomě usadil. A tak to je.

Já jsem archanděl Metatron, máte mé požehnání, milovaní..

Pontis et Oila, 8.12.2017

Poznámka: je doporučováno se po přečtení vědomě uzemnit.