Milovaní,
Já jsem Uriel a jsem zde dnes se svojí osvětlující lampou a informacemi, které se týkají vibrací Země a jak to souvisí s vámi, jejími obyvateli.
Planeta Země již vzestoupila do 5D a je tak sladěna vibračně s galaxií Mléčné dráhy. Nachází se teď na místě, které Země nikdy „nezažila“ a tedy ani její obyvatelé, lidé a další bytosti k ní přidružené. Tato nová poloha a čím dál silnější sladěnost se zbytkem galaxie postupně začnou otvírat nové portály, zemské a mimozemské, jež pro tuto událost byly přichystány již před dávnými věky. Víte, že takto nebyl, nezněl původní Plán Země, ale k tomu se již vracet nechci, to je historie, která se již uzavřela, i celý ten všemi účastníky odsouhlasený experiment.

Teď přichází Nová Země a tento proces sleduje opravdu „celá galaxie“, jelikož teď se již Země stala součástí galaktické rodiny, do které patří, když experimentální éru zažívala v karanténě, kdesi na konci všech cest..

Rád bych vám předal ten pocit, jež oficiálně vůbec neznáte, jelikož váš vesmír dosahuje sotva někam ve Sluneční soustavě, možná kousek za ní. Rozměry a vlivy galaktické však nejsou vaším astro-mainstreamem zatím zahrnované. Ale i to se změní.

Dá se říct, že toto nové galaktické vidění vámi obsaženého Světa zařídí vaše vzestoupené já jsem, rezonující na stejné vibrační vlně. To skrze mnohé z vás budou též procházet nové portály, dosahující svým po-vědomím i dál, do jiné galaxie a vzdálenějších hvězdných systémů. Skupina duší, Portálových Strážců, přirozeně způsobí efekt modelující pak i kolektivní vědomí a tak za nějaký čas i lidé na Zemi pocítí, jak jsou propojení s galaxií, jak se změní, stoupne výš i viděná perspektiva Světa, ve kterém Země putuje. Představte si, jen lehce a pohodlně, jak se díváte na rotující pásy galaxie a jak na jednom místě je i Země. Tak daleko již jsme, toto je perspektiva nyní dostupného po-vědomí a rozměrově nový Svět, jehož jsou lidé na Zemi po eonech let opět součástí.

Vibrace 5D a výše uvedené souvislosti přenastavují i starší koncepty o tom, o čem Vzestup je. A bude to znít ještě častěji a možná i naléhavěji, z mnoha úst a zdrojů, že Vzestup je o Lásce. O pospolitosti, o společenství, o velké, přímo galaktické rodině. Věřím, že dozraje vše tak, že i lidstvo zatouží být její součástí, plně vědomě, jelikož sama Země si této vesmírné jednoty vědomá je. Stejně jako ti, ty Duše z hvězd, nesoucí skrze sebe multidimenzionální brány a jejichž vědomí již dnes pozvedává po-vědomí ostatních. Kdo je takovým Strážcem, ví, dosvědčí, jak přirozenou tato služba pro ně je.

Lidské nabubřelé ego ještě dlouho bude „dělat hloupé“, nechápavé, vědecky (ne)podložené, a tedy chybné vše, na co samo (nikdy) nedosáhne. Je to jeho Smrt..
Zatímco otevřené, sou-cítící Srdce se již raduje, čím dál více chápe, spolupracuje a zmoudřuje. Každému co jeho je!

Já jsem archanděl Uriel a nesu Boží oheň, jež spaluje staré vzorce a osvětluje veškerou temnotu, v duši, mysli i v těle. Zavojte mne, cítíte-li toto jako příležitost, pozvednout se, sladit vaši vůli s vůlí Stvořitele. Vězte, že já stojím bezprostředně před Bohem/Otcem a nic neunikne mocnému záření, jež ztělesňuji rubínově červeným paprskem. Skrze očistné procesy vás pomohu zharmonizovat se s božím proudem, probudit Boží duchovní sílu, jež vás vysvobodí ze všech pout a závislostí, ega-her a vy se stanete autoritou sami sobě.

Moje matra zní:
„Archanděli Urieli,
spoj moje nebe se zemí.
Archanděli Urieli,
ať zase cítím své kořeny.
Rudá růže ve mně rozkvétá,
strach jak fénix vzhůru odlétá.“

Buďte požehnaní, milovaní.
Do příště.

Pontis et Oila, 6.12.2017

 

14.12.2017